Lê Xuân Trường

Lê Xuân Trường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

lexuantruong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hồng Mai Lê Xuân Trường LUẬN CỨ XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 06 năm 2022

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Xuân Trường Consideration of health impacts in transport demand modelling and management. International Doctoral Seminar 2019 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Từ Sỹ Sùa Nguyễn Thị Hồng Mai Lê Xuân Trường BẢO HIỂM TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn