Đinh Minh Tần

Đinh Minh Tần

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

tan.gtvthn@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Minh Tần Kinh nghiệm quốc tế về dạy Tiếng Anh cho sinh viên kỹ thuật. Dạy và Học ngày nay ISSN 1859 - 2694 (2022)
Đinh Minh Tần Đổi mới chuong trình tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên tại Thooe Nhĩ Kỳ và bài học cho Việt Nam. Dạy và Học ngày nay Kì 1-3/2021 (2021)
Đinh Như Lê Đinh Minh Tần Sự dụng mạng Internet để hỗ trợ và nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai trường đại học Giao Thông Vận Tải. Giáo dục Số đặc biệt T10/2019 (2020)
Đinh Minh Tần Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh theo tiếp cận năng lực cho sinh viên khối kĩ thuật. Dạy và Học ngày nay Số kì 1-2/2020 (2020)
Đinh Minh Tần Đổi mới giáo dục đại học theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên. Daỵ và Học ngày nay Kì 2 -4/2019 (2019)
Đinh Minh Tần Quản lý hoạt động giảng dạy môn tiếng Anh hệ chính quy tại trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Tâm lý học xã hội 6 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đinh Minh Tần ÁP DỤNG “THÁP NGỮ ĐIỆU” VÀ QUY TẮC “ĐÁNH VẦN” TRONG VIỆC HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn