Đặng Hồng Lam

Đặng Hồng Lam

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

dang.hong.lam@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dang Hong Lam Duc-Phi Do Finite element implementation of coupled hydro-mechanical modeling of transversely isotropic porous media in DEAL.II. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing (2021) 215 (2020)
Duc Phi DO Dashnor HOXHA Dang Hong Lam Nam Hung TRAN Closed-form solution of stress state and stability analysis of wellbore in anisotropic permeable rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (Tạp chí Q1) 113 (2019) (2019)
Dang Hong Lam Dashnor HOXHA Duc Phi DO Effective Elastic and Hydraulic Properties of Fractured Rock Masses with High Contrast of Permeability: Numerical Calculation by an Embedded Fracture Continuum Approach. Advances in Civil Engineering 2019(6) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Phi Hong Thinh Phi Truong Thanh Nguyen Thai Linh Dang Hong Lam Risk of Land Subsidence Related to Underground Karst Caves and Solutions, North-South Vietnam Expressway. Iraqi Geological Journal 55 (1A) (2022)
Duc-Phi DO Dashnor HOXHA Dang Hong Lam Stress-dependent permeability of the fractured rock masses: numerical simulation based on the Embedded Fracture Continuum approach. Lecture Notes in Civil Engineering Volume 54 (2019)
Van-Quang Nguyen Dang Hong Lam Closed-form formulation of construction-induced vibrations on existing building at the Metro Line 3 project in Hanoi: Application to control the construction procedures. Lecture Note in Civil Engineering Volume 62 (2019)
do duc Phi Dang Hong Lam Dashnor Doxha Tran Nam Hung Assessment of the influence of hydraulic and mechanical anisotropy on the fracture initiation pressure in permeable rocks using a complex potential approach. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 108-123 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Hồng Lam Nguyễn Châu Lân Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Hải Hà Nguyễn Đức Hiếu Đỗ Tuấn NGhĩa Khả năng sử dụng bùn cát biển làm vật liệu đắp nền đường. Địa kỹ thuật số 3-2020 (2020)
Nguyễn Bá Đồng Đặng Hồng Lam Dự báo độ lún của bề mặt đất do đào hầm bằng máy đào TBM tại tuyến metro Line3, hà nội. Địa kỹ thuật Số 2-2020 (2020)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Phí Hồng Thịnh Nguyễn Viết Thanh Đặng Hồng Lam Đỗ Tuấn Nghĩa GIẢI PHÁP GIA CƯỜNG BÙN BIỂN LÀM VẬT LIỆU. Tạp chí cầu đường 6 (2020)
Đặng Hồng Lam Phí Hồng Thịnh Nghiên cứu đặc trưng biến dạng bất đẳng hướng của khối đá nứt nẻ tại Km119+000 quốc lộ 3B, tỉnh Bắc Kạn theo phương pháp ÈC. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 4-2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Hồng Lam Lê Chí Linh Nguyễn Quang Huy Lê Hoàng Anh Nguyễn Đình Dũng Ảnh hưởng của nước trong khe nứt đến hệ số ổn định trượt phẳng của bờ dốc đá nứt nẻ tại tuyến đường Nha Trang đi Cam Ranh. “Cơ học đá - Những vấn đề đương đại” – Vietrock 2021 (2021)
Dang Hong Lam Phi Hong Thinh Anisotropic mechanical properties of fractured rock mass at 3B highway in Backan. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Dang Hong Lam Nguyen Duc Hanh Finite Difference Method to Determine Lateral Load Bearing Capacity of Concrete Pile by Taken Into Account Soil and Pile Interaction. The 3rd International Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development (TISDIC2019) (2019)
Dang Hong Lam Stress-dependent permeability of the fractured rock masses: numerical simulation based on the Embedded Fracture Continuum approach. International conference CIGOS 2019 (2019)
Dang Hong Lam Closed-form formulation of construction-induced vibrations on existing building at the Metro Line 3 project in Hanoi: Application to control the construction procedures. The 4th International conference, GEOTEC HANOI 2019, Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development (2019)
Dang Hong Lam A comparative study of modeling fractured rock mass around tunnel subjected excavation load. The VCRES 2019 international symposium: Rock mechanics and Engineering for Sustainable energy (2019)
Dang Hong Lam Fractured Reservoirs Modeling by Embedded Fracture Continuum Approach: Field-Scale Applications. The First Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering (2018)
Dang Hong Lam A coupled hydro mechanical modeling of tunnel excavation in transversely isotropic porous media: finite element implementation in DEAL.II. 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam (2018)
Nguyen Hai Ha Nguyen Duc Manh Nguyen Ba Dong Dang Hong Lam Pham Hoang Kien A study of lateral bearing capacity of steel pipe pile with wings installed in soil cement column in soft soil of Vietnam. 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đặng Hồng Lam Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Châu Lân Nền và Móng công trình giao thông. Giao thông Vận tải 3 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng.. B2019 GHA 10 (2019-2021)
Nghiên cứu các giải pháp cải thiện tính năng của bùn cát biển nạo vét ứng dụng trong xây dựng công trình. DT193074 (2019-2020)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Nghiên cứu tính chất cơ học của khối đá nứt nẻ ở quốc lộ 3B địa phận Bắc Kạn bằng phương pháp số EFC. T2020-CT-024 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn