Phạm Thị Lan Anh

Phạm Thị Lan Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kế toán - Kiểm toán, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0989388793
ptlananh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

● Nghiên cứu vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chính sách kế toán hiện hành đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiên cứu kế toán trong xu hướng phát triển bền vững.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá
Tiếng Nga: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Lan Anh Công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Giao thông vận tải 11/2019 (2019)
Phạm Thị Lan Anh Nghiên cứu đổi mới thực hành kế toán cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Giao thông Vận tải Tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Thị Lan Anh Kế toán thực hành. Giao thông vận tải 4 (2019)
Nguyễn Thị Tường Vi Phạm Thị Lan Anh Đỗ Minh Ngọc Phạm Thị Kim Ngân Bài giảng Kế toán tài chính F2. 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp giảm thiểu thiệt hại trong kinh doanh vận tải đường sắt do tác động của đại dịch COVID tại công ty CP vận tải ĐS Hà Nội. T2022-KT-018 (2022)
Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại TCT Đường sắt Việt Nam. T2019-KDN-003 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành kế toán phục vụ cho giảng dậy và học tập kế toán tại trường ĐH GTVT. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn