Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tuanpham@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Anh Tuấn Lựa chọn đối tác tư nhân cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo phương thức công tư. Tạp chí Thuế nhà nước Số 37-39 (2021)
Phạm Anh Tuấn Giải pháp tài chính cho các dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư. Tạp chí Thuế Nhà nước Số 29 (804) - 2020 (2020)
Phạm Anh Tuấn Tầm quan trọng của các yếu tố tác động đến sự thành công của dự án hợp tác công - tư trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 3/2019 (2019)
Phạm Anh Tuấn Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chính sách thu hút khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công - tư. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Anh Tuấn Vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong thu hút hu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư: trường hợp tỉnh Bắc Ninh. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (2020)
Phạm Anh Tuấn Rào cản cho sự phát triển dịch vụ "Shared mobility" tại các đô thị - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyến hỗ trợ giá và khung định mức hỗ trợ giá cho các tuyến vận tải đường sắt phục vụ an sinh xã hội của Đường sắt Việt Nam. DT214026 (2021-2022)
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thành công của dự án hợp tác công tư (PPP) trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam. T2018-KT-016 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn