Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0985685699
hung.manh.nguyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Mạnh Hùng HÀM GIẢI TÍCH PROLATE SPHEROID VÀ MỘT CÔNG THỨC ĐỆ QUY. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Mạnh Hùng Dự báo số ca lây nhiễm Covid-19 tại Việt Nam bằng mô hình chuỗi thời gian. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Trọng Hòa Mô hình toán mô tả quỹ đạo chuyển động của trục trong ổ trục của bơm bánh răng ăn khớp trong. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Pham Trong Hoa Nguyen Manh Hung NUMERICAL CALCULATION OF DYNAMIC STIFFNESS AND DAMPING COEFFICIENTS OF OIL LUBRICATION FILM IN INTERNAL GEAR MOTORS AND PUMPS. The 12th International Fluid Power Conference (2020)
Nguyễn Mạnh Hùng Nghiên cứu về một lớp hàm inframonogenic. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Bùi Việt Hương Bài tập xác suất thống kê tập 2. Giao thông vận tải 2 (2020)
Trần Văn Long Phí Thị Vân Anh Nguyễn Mạnh Hùng Xác suất thống kê Tập 2. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn