Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật thông tin, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

toannd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Hartmut Hillmer Nguyen Duc Toan Robert Brunner Carsten Woidt Andre Istock Thomas Kusserow Aliaksei Kobylinskiy Naureen Ahmed Role of Nanoimprint Lithography for Strongly Miniaturized Optical Spectrometers. nanomaterials Volume 11, issue 1 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Anayat Ullah Nguyen Duc Toan Hartmut Hillmer Peter Lehmann Weichang Xie Carsten Woidt Andre Istock Imran Memon Muath Ababtain 3D nanoimprint for NIR Fabry-Pérot filter arrays: fabrication, characterization and comparison of different cavity designs. Applied nanoscience ISSN: 2190-5517 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đức Toàn Nguyễn Tiến Hưng Đánh giá xu hướng thử nghiệm và đề xuất triển khai công nghệ 5G tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật (2022)
Nguyễn Đức Toàn Mô phỏng lý thuyết bộ lọc Fabry-Perot chế tạo bằng công nghệ in 3D hoạt động tại bước sóng 940 nm. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đức Toàn Giáo dục đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo " Chiến lược phát triển khoa Điện - Điện tử giai đoạn 2018-2023" (2018)
Nguyễn Đức Toàn Đào tạo nguồn nhân lực Điện tử - Viễn thông trong giai đoạn mới - Giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển nguồn nhân lực của khoa Điện – Điện tử (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đức Toàn Chu Công Cẩn Kỹ thuật thông tin quang. Giao Thông Vận Tải 4 (2021)
Nguyễn Đức Toàn Phạm Hồng Quân Kỹ thuật định vị và dẫn đường. đại học giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các phương pháp đo trong phòng thí nghiệm phục vụ đánh giá chất lượng mạng 5G. T2021-DT-008 (2021)
Nghiên cứu cảm biến áp lực công suất thấp dựa trên transistor màng mỏng hữu cơ thường mở và vật liệu polyme nhạy áp ứng dụng cho mạng kết nối vạn vật. 103.02-2017.34 (2018-2020)
Nghiên cứu quy trình thiết kế các bộ lọc Fabry – Pérot chế tạo bằng công nghệ in 3D ở vùng bước sóng 800 – 1200 nm. T2018-DT-006 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn