Nguyễn Tài Duy

Nguyễn Tài Duy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

ntduy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tai Duy Raufdeen Rameezdeen Nicholas Chileshe Jeremy Coggins Effect of customer cooperative behavior on reverse logistics outsourcing performance in the construction industry – A partial least squares structural equation modeling approach. Engineering, Construction and Architectural Management Xuất bản online (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Tai Duy Jeremy Coggins Raufdeen Rameezdeen Nicholas Chileshe Third-party reverse logistics service provider selection approaches and criteria: A literature review. International Journal of Logistics Systems and Management Vol. 40, No. 3, 2021 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Tai Duy MIXED-METHODS DESIGNS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT RESEARCH: PURPOSES, TYPES, AND CHARACTERISTICS. Công nghệ thích ứng điều kiện địa phương trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng sử dụng vốn ODA Nhật Bản / Appropriate Technology in Japanese ODA's Infrastructure Projects (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Quỳnh Sang Nguyễn Tài Duy Lê Minh Ngọc Thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn