Lê Đắc Hiền

Lê Đắc Hiền

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Tự động hóa Thiết kế cầu đường, Khoa Công trình

Liên hệ

hienld@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Đắc Hiền Nguyễn Thị Hồng Hạnh Công nghệ Metaverse ứng dụng trong xây dựng công trình. Người Xây Dựng 367&368 (2022)
Lê Đắc Hiền Nguyễn Thị Thanh Yên 10 công nghệ mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng công trình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Người xây dựng 355 + 356 (2021)
Nguyễn Thị Thanh Yên Lê Đắc Hiền Phan Thị Thu Hiền Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác thiết kế bản vẽ cầu. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam T5.2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Đắc Hiền Bùi Công Độ Phan Thị Thu Hiền Triển khai đào tạo BIM tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Hội thảo về áp dụng BIM cho công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và triển khai đào tạo (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Lê Đắc Hiền Vũ Ngọc Linh Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (2018)
Lê Đắc Hiền Trần Thế Truyền Effect of concrete strength on the behavior of anchorage zone in prestressed concrete post-tension girder bridge. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X -2017 (2017)
Nguyen Viet Trung Nguyen Ngoc Long Tran The Truyen Le Dac Hien Nonlinear modeling behavior of anchorage zone in prestressed concrete girder bridge. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn