Lê Quỳnh Nga

Lê Quỳnh Nga

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

ngaketcau1507@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Quỳnh Nga Nghiên cứu sử dụng Silica Fume nâng cao độ bền ion clo của bê tông xi măng. Giao thông vận tải 6 (2022)
Lê Quỳnh Nga Trần Quang Minh NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TƯỜNG VÂY CÔNG TRÌNH NHÀ GA NGẦM NHIỀU TẦNG THI CÔNG THEO CÔNG NGHỆ TOP-DOWN CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG NGẦM. TC Cầu Đường 5-2020 (2020)
Trần Việt Hưng Lê Quỳnh Nga Trần Quang Minh Nghiên cứu ổn định tường vây công trình nhà ga ngầm nhiều tầng thi công theo công nghệ top down xó xét đến ảnh hưởng của dòng ngầm. Giao thông vận tải 10 (2020)
Lê Quỳnh Nga NGHIÊN CỨU CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA BÊ TÔNG CỐT SỢI POLYPROPYLEN FORTA-FERRO. Tạp chí Giao thông Vận tải 6 (2018)
Lê Quỳnh Nga Trần Việt Hưng Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông cốt sợi polypropylen Forta-ferro. Giao thông vận tải 10 (2018)
Lê Quỳnh Nga Nguyễn Xuân Tùng Nghiên cứu và phân tích các dạng ăn mòn trên nút giàn cầu giàn thép ở Nhật Bản. Tạp chí Giao thông vận tải 10-2017 (2017)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Thị Nhung Lê Quỳnh Nga Phân tích tấm uốn chịu tải trọng ngẫu nhiên bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Tạp chí GTVT 9 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Nhung Lê Quỳnh Nga Bài tập Cơ học kết cấu 1. Giao thông vận tải 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên tính kết cấu khung với nhiều tham số ngẫu nhiên. T2021-CT-003 (2021)
Nghiên cứu phân tích các phương pháp đánh giá ăn mòn cốt thép trong bê tông và các biện pháp sửa chữa. T2021-CT-016 (2021)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu xác định đặc tính co ngót của bê tông geopolymer tro bay. T2019-CT-030 (2019-2020)
Nghiên cứu tính toán ổn định hệ tường vây của công trình ngầm tuyến Metro Hà Nội có xét đến áp lực thủy động. T2020-CT-022 (2020)
Nghiên cứu tăng cường khả năng chống nứt sớm của bê tông cốt sợi polypropylene để áp dụng cho mặt đường bê tông xi măng. T2018-CT-013 (2018)
NGHIÊN CỨU CÁC DẠNG ĂN MÒN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG KHẢO SÁT ĂN MÒN TRÊN CẦU GIÀN THÉP. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn