Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Xuân Tùng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

ngxuantung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Do Thi Hang Nguyen Xuan Tung Dao Ngoc Tien Stochastic buckling analysis of non-uniform columns using the stochastic finite element with discretization random field by the point method . Engineering Technology & Applied Science Research Vol.12, No2, 2022 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Ryoma Kitagaki Yoshiro Yamakita Nguyen Xuan Tung The repairing effects of lithium silicate based material to the surface of hardened concrete. Lecture notes In Civil Engineering Volume 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Quang Tuấn Bùi Tiến Thành Nguyễn Xuân Tùng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông dựa trên khảo sát và phân tích. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 1+2/2022 (2022)
Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Duy Tiến Ngô Văn Minh Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ võng/độ vồng cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực. Tạp chí Giao thông vận tải 2354-0818 (2022)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Xuân Tùng Phạm Tuấn Dũng Nghiên cứu sử dụng camera bay phục vụ khảo sát công trình cầu ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Thanh Nga Trần Thu Minh Nghiên cứu tác động của phụ gia dẫn xuất lithium silicat đến sự xâm nhập ion Clo trong bê tông. Giao thông vận tải Tháng 10 (2020)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Bài báo "Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm". Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Nguyễn Thanh Nga Nguyễn Xuân Tùng Trần Thu Minh Nghiên cứu tác động của phụ gia dẫn xuất lithium silicat đến sự xâm nhập ion Clo trong bê tông. Tạp chí GTVT (2020)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Châu Lân Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm bằng thí nghiệm bàn rung. Cầu đường Việt Nam 8/2019 (2019)
Lê Quỳnh Nga Nguyễn Xuân Tùng Nghiên cứu và phân tích các dạng ăn mòn trên nút giàn cầu giàn thép ở Nhật Bản. Tạp chí Giao thông vận tải 10-2017 (2017)
Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thùy Linh Nghiên cứu các dạng ăn mòn trên Cầu dàn thép và đề xuất các phương án bảo dưỡng sửa chữa. Tạp chí Cầu Đường 08 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Xuan Tung Hoang Viet Hai Evaluation the current specifications for bridge in mountainous area of Vietnam. Journal of Physics: Conference Series (2020)
Nguyen Xuan Tung Evaluation and recommendation for management and maintenance specification of rural bridge in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Nguyen Xuan Tung Nguyen Huu Hung Tran Thi Thu Hang Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Huy Nguyen Thanh Tam Design and construction of the underground’s physical model for a shaking table test. VCRES2019 - International symposium on rock mechanics and engineering (2019)
Nguyen Xuan Tung Le Minh Cuong EVALUATION OF THE EFFECTS OF INNER PROTECT MATERIAL TO THE CHARACTERISTICS OF CONCRETE. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (2018)
Nguyen Xuan Tung BRIDGE DAMAGES IN VIETNAM AND JAPAN, INSPECTION AND MAINTENANCE METHODS LEARNED FROM JAPAN. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (2018)
Nguyen Xuan Tung Corrosion measurement method and its application on connections of steel truss bridge. ICSCE - 2016 International Conference, Vietnam (2016)
Nguyen Xuan Tung Current state and problems related to maintenance of steel structures in Japan. ICSCE - 2016 International Conference, Vietnam (2016)
Nguyen Xuan Tung Corrosion types on steel truss bridge and corrsosion inspection recommendations. The 11th Pacific Structural Steel Conference (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)
Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Xuân Tùng Ngô Văn Minh Thiết kế dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau thi công theo phương pháp đổ tại chỗ. Nhà xuất bản GTVT 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi ứng xử động kết cấu cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu di động dựa trên trí tuệ nhân tạo và kết quả đo dao động.. T2022-CT-007TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng camera bay trong khảo sát kết cấu công trình ở Việt Nam. T2021-KDN-002 (2021)
Khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội và xu thế phát triển phục vụ công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. T2021-CT-032 (2021)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp chất lithium silicate đến tính chất của bê tông đông cứng. T2020-CT-001 (2020)
Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm đô thị bằng mô hình vật lý thu nhỏ. T2020-CT-025 (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng' của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. DT183056 (2018-2019)
NGHIÊN CỨU CÁC DẠNG ĂN MÒN VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG KHẢO SÁT ĂN MÒN TRÊN CẦU GIÀN THÉP. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn