Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

vikatran@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Quỳnh Trang NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU POLYMER PEX TRONG CÔNG TÁC SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG. Số 4-2022 (2022)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang NGHIÊN CỨU HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA RỖNG SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG CẢI THIỆN TPS ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ VÀ ĐỘ BỀN VỮNG CHO MẶT ĐƯỜNG. Cầu Đường Việt Nam Số 1+2/2021 (2021)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA CAO SU HÓA. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG SỐ 5/2019 (2019)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nghiên cứu sử dụng phụ gia trong hỗ hợp bê tông nhựa để tăng cường khả năng kháng hư hỏng của hỗn hợp. tạp chí Cầu Đường Việt Nam 11/2019 (2019)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ NÓNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM. Cầu đường Việt Nam 04/2018 (2018)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nghiên cứu ứng dụng microsurfacing nhựa nguội trong công tác bảo trì đường bộ. Cầu đường Việt Nam số 6-2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp tại Việt Nam.. T2019-CT-014 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn