Tào Văn Chiến

Tào Văn Chiến

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

0963909282
chientv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Trung Hiếu Tào Văn Chiến Nghiên cứu tính năng ổn định toa xe xitec thể tích lớn khi vào đường cong bán kính nhỏ . Cơ Khí Việt Nam Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2 năm 2022 (2022)
Tào Văn Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng một số tham số của đường cong đến hao mòn gờ bánh xe đầu máy.. Giao thông vận tải 1+2 (2021)
Mai Văn Thắm Tào Văn Chiến NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN AN TOÀN ĐOÀN TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG KHI THÔNG QUA BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG NHỎ NHẤT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Tào Văn Chiến Trần Quang Thanh Nghiên cứu tính năng động lực học của đầu máy dựa trên phần mềm Simpack. Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ 1 (2018)
Tào Văn Chiến Lê Đức Thắng Ảnh hưởng của khe hở ngang của bầu dầu trục giữa đến tính năng thông qua đường cong của đầu máy. Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ 2 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tào Văn Chiến Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá hao mòn bánh xe của đầu máy. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2019)
Tào Văn Chiến Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá hao mòn bánh xe của đầu máy. Hội nghị khoa học và công nghệ Cơ khí động lực (2019)
Tào Văn Chiến Nghiên cứu lựa chọn mô hình tiếp xúc giữa bánh xe đầu máy và ray để xác định hao mòn bánh xe. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán ổn định toa xe xitec chở chất lỏng thể tích lớn vận dụng trên đường sắt Việt Nam.. T2021-CK-005 (2021)
Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá ảnh hưởng một số tham số của đường cong đến hao mòn mặt lăn và gờ bánh xe của đầu máy. T2020-CK-012 (2020)
Nghiên cứu lựa chọn thiết bị hãm toa xe khách sử dụng ở Việt Nam vận hành đến tốc độ 120km/h. T2020-CK-014 (2020)
Nghiên cứu khả năng ứng dụng hãm thủy lực trên đoàn tàu. T2018-CK-003 (2018)
Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá hao mòn mặt lăn bánh xe đầu máy diesel vận hành trên đường sắt Việt Nam. T2018-CK-017 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn