Trần Đức Trung

Trần Đức Trung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0966862686
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Đức Trung Mai Thị Thu Hương Cơ chế bảo mật và những thách thức an ninh trong IoT. Thông tin và truyền thông Số 4- Tháng 4/2021 (2021)
Trần Đức Trung Ứng dụng IoT trong hệ thống giao thông thông minh ITS. Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông Số 5+6 (2020)
Trần Đức Trung Những thách thức về bảo mật trong mạng thông tin di động 5G. Thông tin và Truyền thông 568(758) (2019)
Trần Đức Trung Vai trò của IPv6 với IoT và những thách thức khi triển khai IPv6 cho IoT. Thông tin và Truyền thông 556 Kỳ 1 tháng 5/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn