Trần Quang Bằng

Trần Quang Bằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tranbangutc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Quang Bằng Ứng dụng tư duy quản trị tinh gọn “Made in Vietnam” vào doanh nghiệp logistics. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số cuối tháng - tháng 10 năm 2021 (2021)
Đoàn Trọng Ninh Trần Quang Bằng Một số giải pháp thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhanh trên tuyến BRT bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã. Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 603 (2021)
Nguyễn Cao Ý Trần Quang Bằng Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển theo hướng bền vững vận tải ven biển khu vực phía Bắc. Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương 568 (2020)
Trần Quang Bằng Ứng dụng tư duy quản trị tinh gọn "Made in Vietnam" vào doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 552 (2019)
Trần Quang Bằng Ứng dụng tư duy Quản trị tinh gọn "Made in Vietnam" vào doanh nghiệp vận tải hành khách. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 516 (2018)
Trần Quang Bằng Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 521 (2018)
Nguyễn Cao Ý Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Nghiên cứu phát triển giao thông thủy nội địa nhằm phục vụ logistics tại 3 tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình. Tạp chí Giao thông vận tải 09 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Van Ha Tran Quang Bang SHARING INFORMATION IN SUPPLY CHAIN BETWEEN CONSTRUCTION COMPANIES AND THEIR MATERIAL SUPPLIERS. the 4th World Conference on Supply Chain Management, 27-33 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp thu hút hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus nhanh trên tuyến BRT Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã tại thành phố Hà Nội. T2021-KT-014 (2021)
Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của sàn giao dịch vận tải hàng hóa tại Việt Nam. T2020-KDN-001 (2020)
Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển theo hướng bền vững vận tải ven biển khu vực phía Bắc. T2020-KT-016 (2020)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt dộng kho hàng tại các công ty Logistics Việt Nam. T2018-KDN-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn