Lê Khánh Giang

Lê Khánh Giang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

0983663031
gianglk@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Khanh Giang Liang-Tay Lin Pei Liu Traffic accident hotspot identification by integrating kernel density estimation and spatial autocorrelation analysis: a case study. International Journal of Crashworthiness (2020)
Pei Liu Liang-Tay Lin Le Khanh Giang Determining the road traffic accident hotspots using GIS-based temporal-spatial statistical analytic techniques in Hanoi, Vietnam. Geo-spatial Information Science 23 (2) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Tran Quang Hoc Le Khanh Giang Traffic data analysis by data mining algorithms. International Journal of Latest Engineering Research and Applications Volume – 07, Issue – 04 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Quang Học Lê Khánh Giang NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ƯỚC TÍNH MẬT ĐỘ NHÂN TRONG XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐEN TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Giao thông Vận tải Tháng 4/2020 (2020)
Trần Quang Học Lê Khánh Giang Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác quản lý, thu gom rác thải đô thị. Giao thông vận tải 05/2017 (2017)
Trần Quang Học Lê Khánh Giang Nghiên cứu phương pháp chuyền độ cao qua sông lớn bằng công nghệ GPS khi thành lập lưới độ cao trong xây dựng cầu. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Lê Khánh Giang Trần Quang Học Lê Quang Vũ Ngọc Phượng Thiết kế mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số tuyến đường chính tại quận Đống Đa, TP Hà Nội. Tài nguyên và môi trường Số 24 (268) (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Khanh Giang MULTI-CRITERIA ANALYSIS TO SELECT THE OPTIMAL PARK LOCATION IN A CITY APPLYING GIS TECHNOLOGY. 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS OF GERONTOLOGY (2022)
Le Khanh Giang APPLICATION OF BIM AND GIS INTEGRATED MODEL IN TRANSPORTATION PROJECTS IN VIETNAM: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI (2022)
Hồ Thị Lan Hương Lê Khánh Giang Lê Văn Hiến Giải pháp chuyển đổi số hiệu quả trong giáo dục thông minh ở Việt Nam. Giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay (2021)
Le Khanh Giang Tran Quang Hoc The Sustainable Development of Railway System in Vietnam by GIS-based Technologies. E3S Web of Conferences (2021)
Le Khanh Giang GIS APPLICATIONS FOR BETTER TRAFFIC MANAGEMENT . İSTANBUL International Modern Scientific Research Congress -II (2021)
Le Khanh Giang Applying of Geographically Information System (GIS) in Logistics: Advantages and Challenges. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KỸ SƯ ASEAN LẦN THỨ 38 (CAFEO 38) (2020)
Le Khanh Giang The Sustainable Development of Railway System in Vietnam by GIS-based technologies. International scientific conference «Geodetic and Geoinformation Support of Transportation Cyber-Physical Systems» (2020)
Le Khanh Giang The Analysis of Urban Traffic Accidents by GIS-based Technologies . ITS (2020)
Le Khanh Giang Integrating Data Mining and GIS in Analyzing Traffic Crashes. ITS (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tối ưu thời gian điều khiển giao thông tại các nút giao thông bằng phương pháp tối ưu đa mục tiêu (GA, PSO) kết hợp mô hình mô phỏng giao thông cho dòng xe hỗn hợp. T2022-CT-004TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng tích hợp các kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data mining) và GIS trong phân tích dữ liệu tai nạn giao thông. T2022-CT-003TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin cho người tham gia giao thông. CT.2019.05.02 (2019-2021)
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG GIS TẠI VIỆT NAM. T2019-CT-021 (2019-2020)
Nghiên cứu nâng cao lái xe an toàn và tiết kiệm nhiên liệu từ từ dữ liệu giám sát hành trình và GIS trong hệ thống giao thông thông minh. T2019-CT-024 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông bằng công nghệ GIS. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn