Nguyễn Thị Mơ

Nguyễn Thị Mơ

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

ntmo@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Tiếng Anh chuyên ngành (​English for Specific Purposes), Novice teachers (Giáo viên mới vào nghề), Adult learners (Người học lớn), Communicative English (Tiếng Anh giao tiếp), Learner's autonomy (Ý chí người học), Case studies (Điển cứu), Research in Linguistics (Nghiên cứu ngôn ngữ học)

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Khá
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Mơ Phân tích nhu cầu người học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế trường Đại học Giao thông Vận tải. Ngôn ngữ và Đời sống ISSN 0868 - 3409 (2022)
Nguyễn Thị Mơ Giải pháp nâng cao chất lượng tự học ngoại ngữ của sinh viên hiện nay. Tạp chí Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2022)
Nguyễn Thị Mơ Những phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Ngôn ngữ và Đời sống 2 (308) 2021 (2021)
Nguyễn Thị Mơ Case Study Research: A Method or an Approach?. Ngôn Ngữ & Đời Sống 5B (298) 2020 (2020)
Nguyễn Thị Mơ Phạm Thị Thu Thủy Niềm tin và thực tiễn trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 4 (284) 2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Mơ Nguyễn Hoàng Sơn Làm quen với một số phương pháp dạy Tiếng Anh chuyên ngành trên thế giới. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Thị Thúy Hằng Lê Văn Tùng Hoàng Quốc Khánh Nguyễn Thị Mơ English for construction engineering. Đại Học Giao Thông vận tải 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích nhu cầu học Tiếng Anh Chuyên ngành Kinh tế của sinh viên Khoa Vận Tải - Kinh tế trường Đại học Giao thông Vận tải và hướng tới đề xuất nội dung giảng dạy phù hợp. T2019-CB-005 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn