Đỗ Văn Bình

Đỗ Văn Bình

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0903289858
dvbinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ CHỊU NÉN CỦA CỘT NGẮN THÉP THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN TỔ HỢP TỪ THÉP TẤM VÀ ỐNG. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2021)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CHỊU NÉN CỦA CỘT NGẮN THÉP THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN TỔ HỢP TỪ THÉP TẤM VÀ ỐNG NHỒI BÊ TÔNG. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2021)
Đỗ Văn Bình Nghiên cứu thực nghiệm liên kết bu lông chịu uốn và cắt đồng thời trong kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình Nghiên cứu ứng xử chịu nén của cột ngắn thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống.. Tạp chí Giao Thông Vận Tải (2018)
Tạ Quốc Việt Đỗ Văn Bình Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấ và ống. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 06 (2018)
Đỗ Văn Bình Đỗ Văn Linh NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG XỬ CHỊU UỐN VÀ CẮT ĐỒNG THỜI CỦA LIÊN KẾT BU LÔNG TRONG KẾT CẤU THÉP THÀNH MỎNG TẠO HÌNH NGUỘI. Kết cấu và Công nghệ Xây dựng 28/2018 (2018)
Đỗ Văn Bình Nguyễn Huy Cường NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CHỊU UỐN CỦA LIÊN KẾT BU LÔNG TRONG KẾT CẤU THÉP THÀNH MỎNG TẠO HÌNH NGUỘI. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định khả năng chịu nén của cột ngắn thành mỏng tổ hợp từ thép tấm và thép ống. T2019-XD-002 (2019-2020)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử liên kết bu-lông chịu mômen uốn và lực cắt của kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội. T2018-XD-009 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử liên kết bu-lông chịu mômen uốn của kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn