Vũ Ngọc Tú

Vũ Ngọc Tú

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0945101031
vntu@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Ngọc Tú Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ví điện tử của người dân tại thành phố Hà Nội. Tạp chí Công thương Số 14 - tháng 6/2022 (2022)
Vũ Ngọc Tú Tác động của kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực vận tải ở Việt Nam. Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 29, 30 (2020)
Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Hoàng Mai Dương Thị Hông Yến Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dịch vụ logistics của Tổng Công ty Bưu điện VN. Tạp Chí Công Thương 7/2019 (2019)
Nguyễn Văn Khoa Vũ Ngọc Tú Công tác quản lý khách hàng doanh nghiệp tại Tổng công ty viễn thông Mobifone. Tạp chí Công thương 13 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Văn Giang Vũ Ngọc Tú Kinh nghiệm quản lý hoạt động vận tải du lịch một số quốc gia trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Đức Thung Dương Hữu Tuyến Vũ Ngọc Tú Nguyễn Văn Quảng Giáo trình Kinh tế Bưu chính viễn thông. Đại học GTVT 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) tại Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.. T2019-KT-002 (2019-2020)
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam. T2020-KT-007 (2020)
Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý khách hàng doanh nghiệp của Tổng công ty viễn thông MobiFone. T2018-KT-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn