Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0989784281
nguyenthihuonggiang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Pham Duc Chinh EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR CONDUCTIVITY OF UNIDIRECTIONAL COATED-FIBER COMPOSITES. Computational Thermal Sciences 9(1): 63–76 (2017) (2017)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang PGS. TSKH. Pham Duc Chinh Effective medium approximation for conductivity of unidirectional coated -fiber composites . Computational Thermal Sciences 9, issue 1 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hương Giang Công thức xấp xỉ xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu composite với cốt là vi cầu thủy tinh rỗng nền epoxy. Tạp chí Giao thông Vận tải 06/2022 (2022)
Nguyễn Thị Hương Giang Vũ Nguyên Thành MÔ PHỎNG SỐ PTHH XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE VỚI CỐT LÀ VI CẦU THỦY TINH RỖNG NỀN EPOXY. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải Tập 73 số 9 (2022)
Nguyễn Thị Hương Giang Phương pháp số xác định hệ số dẫn ngang của vật liệu cốt sợi đồng phương. Tạp chí Giao thông Vận tải 62 (2021)
Nguyễn Thị Hương Giang Phương pháp xấp xỉ tính hệ số dẫn của vật liệu composite với cốt phức hợp có lớp vỏ bọc dị hướng trong không gian hai chiều. Tạp chí Giao thông Vận tải 61 (2020)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Đức Chính EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR CONDUCTIVITY OF COATED-INCLUSION COMPOSITES WITH ANISOTROPIC COATING. Vietnam Journal of Mechanics 41 (2019)
Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Phương pháp cốt tương đương xác định hệ số đàn hồi của vật liệu cốt sợi dọc trục có cấu trúc phức hợp. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Bá Anh Trần Bảo Việt Nguyễn Thị Hương Giang Vũ Thái Sơn Nguyễn Văn Hưng Kết hợp phát triển giải tích và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để xây dựng phương trình thấm Kozeny - Carman cho vật liệu bê tông xi măng rỗng. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI (2022)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Phương pháp số xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu Composite với cốt là vi cầu thủy tinh rỗng trên nền epoxy. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyen Trung Kien Nguyen Duy Hung Nguyen Thi Huong Giang Effective conductivity of composite with spherical inclusion surrounded by inhomogeneous interphase. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Vu Viet Hung Tran Bao Viet Hoang Viet Hai Nguyen Thi Huong Giang Nguyen Thi Hong THE EFFECT OF POROSITY ON THE ELASTIC MODULUS AND STRENGTH OF PERVIOUS CONCRETE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Trung Kiên Phạm Đức Chính Nguyễn Văn Luật Hệ số dẫn nhiệt hiệu quả vật liệu nhiều thành phần có cốt liệu hình tròn và lớp vỏ dị hướng. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học (2019)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ dị hướng tới hệ số dẫn nhiệt của vật liệu composite cốt sợi dọc trục nhiều pha. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV (2018)
Nguyễn Thị Hương Giang Trần Bảo Việt Mô đun đàn hồi Young dọc trục và hệ số Poisson vật liệu cốt sợi dọc trục với cốt phức hợp. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X. (2017)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai GENERALISED EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR MODELLING RHEOLOGICAL BEHAVIOUR OF CEMENT PASTE BASED MATERIAL. ACF 2016 - SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE (2016)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai Generalised effective medium approximation for modelling rheological behaviour of cement paste based material. Sustainable concrete for now and the future (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Thị Hà Vũ Thị An Ninh Nguyễn Thị Kim Khuê Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Bài tập Cơ học lý thuyết. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 4 (2019)
Phạm Thị Ba Liên Nguyễn Thị Hương Giang Huỳnh Văn Quân Hướng dẫn giải bài tập Cơ học lý thuyết – Phần tĩnh học. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu hệ số dẫn của vật liệu Composite có cốt là vi cầu thủy tinh rỗng trên nền epoxy. T2022-CB-004 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt và mặt tiếp xúc không hoàn hảo tới đặc tính cơ học tổng thể của vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2018.306 (2019-2021)
Mô tả vật liệu có cấu trúc và phân tích hỏng dẻo kết cấu. 107.02-2018.15 (2018-2020)
Tính toán hệ số dẫn của vật liệu Composite với cốt phức hợp có lớp vỏ bọc dị hướng trong không gian 2 chiều.. T2019-CB-003 (2019-2020)
Phân tích đa cấp ứng xử vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2015.06 (2016-2018)
TÍNH TOÁN CÁC HỆ SỐ ĐÀN HỒI CỦA VẬT LIỆU CỐT SỢI DỌC TRỤC VỚI CỐT CÓ CẤU TRÚC PHỨC HỢP.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn