Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0982187716
quynhu61@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro xỉ nghiền mịn đến một số tính chất bê tông hạt nhỏ độ chảy cao. Tạp chí Cầu đường số 1+2/2021 (2021)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ nghiền mịn đến tính chất của bê tông hạt nhỏ. Tạp chí Sức khỏe và Môi trường Hội Nữ trí thức Việt Nam (2020)
Nguyễn Thị Quỳnh Như NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KẾT CẤU MÁI HẦM ĐẾN LÚN BỀ MẶT VỚI CÔNG TRÌNH HẦM CHUI. Địa Kỹ Thuật
Nguyễn Thị Quỳnh Như GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC THAM GIA GIAO THÔNG ĐỐI VỚI HỌC SINH SỬ DỤNG XE ĐIỆN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Quỳnh Như Giải pháp nâng cao ý thức tham gia giao thông đối với học sinh sử dụng xe điện . Hội nghị an toàn Giao thông Việt Nam năm 2021 (2021)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm luợng xỉ nghiền mịn đến tính chất của bê tông hạt nhỏ. Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (2020)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Nghiên cứu tính chất cơ lý của xỉ thép ứng dụng thay thế cốt liệu lớn trong bê tông nhựa nóng. Nữ trí thức với khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững (2019)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Một số đổi mới trong phương pháp giảng dạy Vẽ kỹ thuật theo hướng tiếp cận CDIO. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Bùi Thị Hồng Nghiên cứu sử dụng tro xỉ làm cốt liệu nhỏ cho bê tông xi măng. Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển (2018)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Compressive strength of high performance fine-grained concrete containing coal bottom ash under various curing conditions. Women Scientists and Engineers shaping the future (2017)
Nguyen Thi Quynh Nhu Le Thanh Ha Ground coal bottom ash as a reactive mineral admixture for high performance fine-grained concrete. The International Conference of Women Scientists and Engineers (BIEN2017) (2017)
Nguyen Thi Quynh Nhu Untilization of steel slag as coase aggregate in asphalt mixture. young woman scientist camp and smart sister workshop (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun của đất nền đường dưới tác dụng của tải trọng động. T2020-CB-007 (2020-2021)
Nghiên cứu hiệu ứng tương tác của kết cấu vòm cong và mái phẳng với môi trường đất xung quanh hầm chui. T2019-CB-010 (2019-2020)
Thông tin truyền thông về nhu cầu và kết nối chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình VTC và Báo điện tử VTC News. TTKHCN.DA.09-2016 (2016-2018)
Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo. 25/HĐ-CT68/2014-2015 (2014-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn