Hoàng Hải Long

Hoàng Hải Long

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

hhlong80@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Hải Long Lương Thị Hiền Nhận diện kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng trên thế giới (Phần 1). Kiến Trúc 316.08.2021 (2021)
Hoàng Hải Long Lương Thị Hiền Nhận diện kiến trúc mặt đứng nhà cao tầng trên thế giới (Phần 2). Kiến Trúc 317.09.2021 (2021)
Hoàng Hải Long Nguyễn Quang Minh nghiên cứu cảnh quan cho việc Xanh hóa đô thị tại Hà Nội. Tạp chí Quy hoạch Đô thị 29 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Hoàng Thị Tuyết Bùi Văn Phú Hoàng Hải Long Vẽ kỹ thuật công trình. Giao thông vận tải 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn