Bùi Thị Hồng

Bùi Thị Hồng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0983163738
buihongvkt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Thi Thu Hang Dang Van Kien Bui Thi Hong Assessment of blasted excavation inaccuracy at tunnel face and influences on tunnelling effectiveness. Journal of materials and engineerings structures (JMES) Vol 9, No 4 (2022) (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thị Hồng Trần Thị Thu Hằng Mô phỏng 3D đá tự nhiên bằng phương pháp mạng lưới vết nứt rời rạc DFN. Tạp chí giao thông vận tải 10/2021 (2021)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Biểu diễn trực quan 3D,4D - bản chất phát triển năng lực không gian của sinh viên kỹ thuật. khoa học và công nghệ - trường đại học công nghiệp tập 56, số 2 (2020)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Nâng cao kỹ năng hình dung không gian của sinh viên năm thứ nhất. Tạp chí Khoa học GTVT 68 (2019)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Tạp chí biển và bờ 1 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thu Hang Bui Thi Hong Assessment of blasted excavation inaccuracy at tunnel face and influences on tunnelling effectiveness. 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Lương Đức Chung Lựa chọn giải pháp hiệu quả cho hệ thống E- learning. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Bùi Thị Hồng Vũ Tố Hồng Nga xây dựng hệ thống tư liệu hỗ trợ giảng dạy và giảng dạy trực tuyến hình họa - vẽ kỹ thuật. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Bui Thi Hong Le Thanh Ha Using coal bottom ash to produce lightweight concrete. Concrete waste recycling-Bê tông tái chế (2018)
Nguyễn Thị Quỳnh Như Bùi Thị Hồng Nghiên cứu sử dụng tro xỉ làm cốt liệu nhỏ cho bê tông xi măng. Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Bùi Thị Hồng Vẽ Kỹ Thuật - Luyện Tập Khả Năng Tư Duy Không Gian. Thông Tin Và Truyền Thông 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của biến đổi nhiệt độ đến tổn thương trong bê tông công trình cầu ở giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. B2021-GHA-06 (2021-2022)
Xác định độ nhạy nhiệt của bê tông công trình cầu dựa trên thực nghiệm nhiệt lượng đoạn nhiệt và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence). T2021-CB-011TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu mô phỏng ba chiều cho đá tự nhiên có xét đến hệ cấu trúc đá tồn tại trên nền vật liệu đá bằng phương pháp Mạng lưới vết nứt rời rạc DFN. T2021-CB-004 (2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông sinh thái mới với thành phần chính là đất tự nhiên và cốt sợi thực vật – nghiên cứu ứng xử cơ học và tính bền vững. T2020-CB-004 (2020)
Nghiên cứu phát triển năng lực tư duy không gian của sinh viên kỹ thuật. T2018-CB-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn