Trần Văn Giang

Trần Văn Giang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

trangiang.uct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Văn Giang Trịnh Thanh Thủy Nghiên cứu đặc điểm nhu cầu du khách trước và sau đại dịch. Tạp chí Du lịch Việt Nam 03-2022 (2022)
Trần Văn Giang Đảm bảo an toàn trong vận chuyển du khách bằng ô tô ở Việt Nam. Tạp chí Du lịch Việt Nam 09-2021 (2021)
Trần Văn Giang Ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng sản phẩm du lịch. Tạp chí Du lịch 10 (2020)
Trần Văn Giang Phát triển hoạt động xe buýt phục vụ khách City tour Hà Nội. Tạp chí Du lịch Số 5 - 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Văn Giang Phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ khách du lịch City Tour ở Thủ đô Hà Nội. Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Trần Văn Giang Vũ Ngọc Tú Kinh nghiệm quản lý hoạt động vận tải du lịch một số quốc gia trên thế giới và giải pháp cho Việt Nam. Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)
Nguyễn Thanh Chương Lê Thùy Linh Trần Văn Giang Điều tra kinh tế. Giao thông vận tải 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ô tô ở Việt Nam. T2020-KT-014 (2020-2021)
Nghiên cứu xu hướng phát triển dịch vụ logistics trong vận tải hàng không và đề xuất giải pháp ứng dụng cho hãng hàng không Việt Nam. T2021-KT-013 (2021)
Giải pháp phát triển dịch vụ logistics hàng không cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. T2019-KT-017 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động vận tải đến chất lượng dịch vụ du lịch. T2018-KT-015 (2018)
Nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn ở thành phố Hà Nội.. (2016)
Giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kỹ thuật mặt đất nhằm đảm bảo an toàn trong vận tải hàng không. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn