Nguyễn Thanh Nga

Nguyễn Thanh Nga

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

ntnga@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thanh Nga NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHI CÔNG TRÌNH VỀ CHỐNG NGHẬP VÀ THOÁT LŨ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐOẠN MIỀN TRUNG VIỆT NAM. Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương Tạp chí cuối tháng 6 (2022)
Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Thanh Nga Trần Thu Minh Nghiên cứu tác động của phụ gia dẫn xuất lithium silicat đến sự xâm nhập ion Clo trong bê tông. Giao thông vận tải Tháng 10 (2020)
Nguyễn Thanh Nga Nguyễn Xuân Tùng Trần Thu Minh Nghiên cứu tác động của phụ gia dẫn xuất lithium silicat đến sự xâm nhập ion Clo trong bê tông. Tạp chí GTVT (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của hợp chất lithium silicate đến tính chất của bê tông đông cứng. T2020-CT-001 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn