Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Ngọc Trung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

nntrung_mxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Hung:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Vinh Nguyen Ngoc Trung Nguyen Thuy Chi Research on the dynamics of a hydraulic static-pile-pressing machine during the process of lifting and slewing of piles. Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME) Vol.11. No.1 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi NGHIÊN CỨU DẠNG KẾT CẤU ĐỂ GIA CỐ TAY GẦU KHẮC PHỤC LỖI NỨT TAY GẦU TRÊN MÁY ĐÀO MỘT GẦU TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC. Tạp chí cơ khí Việt Nam (2022)
Nguyễn Thùy Chi Nguyễn Ngọc Trung ỨNG DỤNG SOLIDWORKS ĐỂ TỐI ƯU KHUNG ÉP CỦA MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC DI CHUYỂN BƯỚC. tạp chí Cơ khí Việt Nam (2022)
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Đăng Điệm Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học của hệ thống truyền động thủy lực của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1+2-2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động hệ thống di chuyển của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước. Tạp chí GTVT 5-2017 (2017)
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Đăng Điệm Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động hệ thống kẹp cọc của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 8-2016 (2016)
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động hệ thống ép cọc của máy ép cọc thủy lực di chuyển bước. Ký yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn quốc về Cơ khí – Đông lực 2016 10-2016 (2016)
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Đăng Điệm NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC DI CHUYỂN BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CỌC CÓ KỂ ĐẾN ĐỘ CHÙNG CÁP. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 5/2018
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BÀN ÉP CỌC CỦA MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC ROBOT DI CHUYỂN TRÊN CỌC. Cơ khí Việt Nam Số 5 năm 2019
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ XI LANH THỦY LỰC NÂNG HẠ MÂM KHOAN CỦA MÁY KHOAN CỌC NHỒI KIỂU GẦU XOAY LẮP TRÊN CẦN TRỤC BÁNH XÍCH IHI-DC800 DO VIỆT NAM CHẾ TẠO. Cơ khí Việt Nam Số 4 năm 2019
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động mâm khoan của máy khoan cọc nhồi Hitachi CX500. Cơ khí Việt Nam tháng 11
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Thùy Chi Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thông số động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy khoan cọc nhồi CX500. Cơ khí Việt Nam tháng 12
Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Văn Vịnh NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHÂN KẸP CỌC CỦA MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC ROBOT DI CHUYỂN TRÊN CỌC.
Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Ngọc Trung THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU THÉP BỘ THÁO LẮP NHANH CỦA MÁY ĐÀO MỘT GẦU. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam Số 4 năm 2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Ngọc Trung NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC MÁY ÉP CỌC THỦY LỰC DI CHUYỂN BƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CỌC CÓ KỂ ĐẾN ĐỘ CHÙNG CÁP. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)
Tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị lọc dầu thủy lực phục vụ cho các đơn vị sử dụng máy xây dựng ở Việt Nam. T2019-CK-006 (2019-2020)
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan đá bộ gầu xoay đường kính lớn phục vụ công tác thi công cọc khoan nhồi.. B 2014-04-11 (2014-2016)
Nghiên cứu động lực học hệ thống xy lanh thủy lực của máy ép cọc thuỷ lực di chuyển bước trong thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn