Đinh Thị Thanh Huyền

Đinh Thị Thanh Huyền

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Liên hệ

huyentdinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dinh Thi Thanh Huyen Tran Van Nhu Trinh Tuan Duong Saturated RISE Feedback Control for Uncertain Nonlinear MacPherson Active Suspension System to Improve Ride Comfort. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 143 (2021)
Nguyen Truong Giang Dinh Thi Thanh Huyen Saturated Feedback Control to Improve Ride Comfort for Uncertain Nonlinear Macpherson Active Suspension System With Input Delay. IEEE Access 8 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Dinh Thi Thanh Huyen Nguyen Xuan Tuan Nguyen Van Bang DESIGN A ROBUST CONTROLLER FOR TRACKING CONTROL BETWEEN STEERING WHEEL AND ROAD WHEELS IN STEER-BYWIRE SYSTEMS. INTERNATIONAL COOPERATION ISSUE OF TRANSPORTATION Special Issue No. 12 (2022)
Nguyen Xuan Tuan Dinh Thi Thanh Huyen Nguyen Van Bang Research on Dynamic Modelling for Hydraulic Power Automotive Steering Systems with Nonlinear Friction. Lecture Notes in Networks and Systems 104 (2019)
W. E. Dixon Dinh Thi Thanh Huyen R. Kamalapurkar S. Bhasin Dynamic Neural Network-Based Output Feedback Tracking Control for Uncertain Nonlinear Systems. ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control Vol. 139 (2017)
Rushikesh Kamalapurkar Dinh Thi Thanh Huyen Warren E. Dixon Matthew Bellman Qiang Wang Teng-Hu Cheng Identification-based Closed-loop NMES Limb Tracking with Amplitude-Modulated Control Input. IEEE Transactions on Cybernetics Vol. 46, No. 7, pp. 1679-1690 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đinh Thị Thanh Huyền Nguyễn Xuân Tuấn Nguyễn Văn Bang Điều khiển góc quay bánh xe dẫn hướng của hệ thống lái steer-by-wire điện tử - thủy lực sử dụng bộ điều khiển rise. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội Số 4/2022 (2022)
Đinh Thị Thanh Huyền Điều khiển bền vững dựa trên mạng neuron và phương pháp RISE bão hòa cho hệ thống treo Macpherson tích cực nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động cho xe con. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội số tháng 06/2019 (2019)
Đinh Thị Thanh Huyền Nghiên cứu điều khiển bám quỹ đạo cho cánh tay robot chịu tách động của trễ biến đổi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường đại học Công nghiệp Hà Nội 53 (2019)
Đinh Thị Thanh Huyền Điều khiển robot chuỗi khi lực tác động từ cơ cấu chấp hành bị trễ biến thiên không xác định. Tạp chí Cơ khí 6 (2019)
Đinh Thị Thanh Huyền Trần Văn Như Trịnh Tuấn Dương LÊ HỮU CHÚC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN RISE CHO HỆ THỐNG TREO MACPHERSON TÍCH CỰC TRÊN XE CON. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Đinh Thị Thanh Huyền Nguyễn Văn Bang Trần Văn Như Nguyễn Văn Anh Nguyễn Xuân Tuấn Thiết kế bộ điều khiển lái cho hệ thống lái không trụ lái (Steer By Wire) điện tử - thủy lực. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt, Tháng 9/2016 (2016)
Đinh Thị Thanh Huyền Điều khiển hệ thống treo tích cực Macpherson bằng bộ điều khiển RISE bão hòa. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia HCM K5/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Xuân Tuấn Nguyễn Văn Bang Đinh Thị Thanh Huyền Nghiên cứu bộ điều khiển trượt cho hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực. Hội thảo khoa học HaUi lần thứ 5 (2021)
Dinh Thi Thanh Huyen Acceleration Estimation for Macpherson Active Suspension Using Dynamic Neural Networks-Based Observers. ICERA 2018 International Conference on Engineering Research and Applications (2018)
Đinh Thị Thanh Huyền Điều khiển hệ thống treo tích cực Macpherson bằng bộ điều khiển RISE bão hòa. Hội nghị Khoa học công nghệ toàn quốc về Cơ khí - Động lực 2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Xuân Tuấn Nguyễn Văn Bang Đinh Thị Thanh Huyền Nghiên cứu bộ điều khiển trượt cho hệ thống lái Steer by wire điện tử - thủy lực.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị mô phỏng và đánh giá quá trình hàn phục vụ đào tạo. B2021-GHA-01 (2020-2022)
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển RISE điều khiển đổi hướng chuyển động cho hệ thống lái Steer-by-wire (SBW) điện tử - thủy lực. T2021-CK-002 (2021)
Tối ưu hóa năng lượng trên ô tô điện thông qua điều khiển hệ thống truyền lực. T2020-CK-012TĐ (2020)
Nghiên cứu điều khiển tối ưu trong quá trình cắt gọt nhằm đảm bảo chất lượng của chi tiết được gia công. 107.01-2014.23 (2015-2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo. B2016-GHA-06 (2016-2018)
Ứng dụng mạng neuron nhân tạo thiết kế bộ điều khiển thích nghi-bền vững cho hệ thống treo phi tuyến tích cực trên ô tô. 107.01-2015.33 (2016-2017)
Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phản hồi tín hiệu ra dựa trên mạng neuron động cho tay máy robot. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn