Vương Xuân Cần

Vương Xuân Cần

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật an toàn giao thông, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

vuongcan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung: Thành thạo
Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat MOU RUI-FANG VEHICLE TRACKING AND SPEED ESTIMATION UNDER MIXED TRAFFIC CONDITIONS USING YOLOV4 AND SORT: A CASE STUDY OF HANOI. Transport Problems 4 (2022)
Vuong Xuan Can Nguyen Chi Trung Vu Trong Thuat Mou Rui Fang Tran Van Hung A Safety Evaluation Model of Intersections under Mixed Traffic Conditions Using Traffic Conflicts and Cloud Model. Journal of Advanced Transportation 2021 (2021)
Vuong Xuan Can Nguyen Hoang Van Mou Rui Fang Vu Trong Thuat An Adaptive Method for an Isolated Intersection Under Mixed Traffic Conditions in Hanoi Based on ANFIS Using VISSIM-MATLAB. IEEE access 9-2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Phan Xuan Vu Mou Rui Fang Vu Van Duy Nguyen Duy Noi Vehicle Detection and Counting under Mixed Traffic Conditions in Vietnam using YOLOv4. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN: 0976-6480 (2021)
Nguyen Hoang Van Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat A Fuzzy Traffic Signal Control Method for a Single Intersection Under Mixed Traffic Conditions. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN 0976-6480 (2020)
Vuong Xuan Can Tran Van Hung Vu Trong Thuat Mou Rui Fang An Analysis of Urban Traffic Incidents under Mixed Traffic Conditions Based on SUMO. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN: 0976-8450 (2020)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Rui-Fang Mou Safety impact of timing optimization at mixed-traffic intersections based on simulated conflicts: A case study of Hanoi, Vietnam. Bài báo hội nghị thuộc Scopus In proceedings of ICITE 2019 (2019)
Rui-Fang Mou Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Safety impact of timing optimization at mixed-traffic intersections based on simulated conflicts: A case study of Hanoi, Vietnam . In proceedings of ICITE 2019 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phan Xuân Vũ Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Ứng dụng Trung tâm Xử lý Dữ liệu lớn cho Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Trần Văn Hưng Nguyễn Thị An Nguyễn Mai Quyên Vũ Văn Duy Nguyễn Duy Nội Nhận dạng Tín hiệu đèn giao thông ở Việt Nam sử dụng YOLOv4. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 11/2021 (2021)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Mou Rui Fang An Assessment of Level of Service for Signalized intersections based on Fuzzy Synthetic Evaluation Approach. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Nguyễn Thị An Điều khiển đèn tín hiệu tại nút giao thông ở Việt Nam sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2615-9751 (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Phan Xuân Vũ An Identification Method of Traffic Congestion for Urban Road Segments in Vietnam Utilizing Comprehensive Fuzzy Assessment. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Tuấn Thành MOU RUI-FANG Analysis of Intersection Safety in Vietnam Based on Traffic Conflict and Fuzzy Comprehensive Evaluation Method. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2019)
Vương Xuân Cần Cù Thị Thục Anh Nghiên cứu hành vi nguy hiểm và sự ảnh hưởng đến an toàn của người điều khiển xe máy. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2019)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật RUI-FANG MOU Safety Analysis of Left-Turn Maneuvers at Mixed-Traffic Intersection Based on Micro-Simulation. Khoa học công nghệ giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2018)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Phân tích thời gian chậm xe ở nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phần mềm mô phỏng Visim. Giao thông vận tải tairISSN 2354-0818 (2017)
Vương Xuân Cần ỨNG DỤNG ITS NÂNG CAO AN TOÀN CHO NGƯỜI ĐI BỘ TRONG CÁC ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Vương Xuân Cần MOU RUI-FANG Nguyễn Thị Huyền PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN NĂNG LỰC THÔNG HÀNH DỰ TRỮ CỦA NÚT GIAO THÔNG HÌNH XUYẾN. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Vương Xuân Cần Nguyễn Chí Trung PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG VA CHẠM GIỮA Ô TÔ VÀ NGƯỜI ĐI BỘ BẰNG PHẦN MỀM PC-CRASH. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Ứng dụng công nghệ RFID thiết lập tín hiệu ưu tiên BRT tại nút giao thông. Giao thông vận tải Số đặc biệt (2016)
Vũ Trọng Thuật Vương Xuân Cần Nguyễn Thị An Điều khiển đèn tín hiệu giao thông sử dụng loogic mờ ở Việt Nam trên Vissim-Python. Tạp chí Giao thông vận tải
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Nguyễn Thị An A SIMULATION OF INTELLIGENT TRAFFIC CONTROL USING FUZZY LOGIC UNDER MIXED TRAFFIC CONDITTION. AITC2000

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vương Xuân Cần Cù Thị Thục Anh . Hạn chế TNGT và Vi phạm pháp luật GTĐB – Góc nhìn từ công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Hội nghị ATGT VN 2021 (2022)
Vương Xuân Cần Vai trò của công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ. Hội thảo khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ công an (2022)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat A Study of Intended Unsafe Pedestrian Crossing Behaviors at Signalized Intersections in Vietnam. Advances in 21st Century Human Settlements (2020)
Cao Phuong Thao Nguyen Tuan Thanh Vuong Xuan Can ANALYSIS TRAFFIC CONFLICT TECHNIQUE FOR TRAFFIC SAFETY EVALUATION AT INTERSECTION. Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Vương Xuân Cần Nguyễn Hoàng Vân Vũ Trọng Thuật Nguyễn Thị An A Simulation of intelligent Traffic Control using Fuzzy logic under mixed traffic condition. Ứng dụng giao thông thông minh trong GTVT (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Mou Rui-Fang Analysis and forecast of road traffic accidents in vietnam based on grey bp neural network. Hội nghị Khoa học quốc gia FAIR (Fundamental and Applied IT Research – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT) lần thứ XI. (2018)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Red Light Running of Motorcycles at Signalized Intersections in Vietnam: Influential Factors and Countermeasures. Building Smart Cities in Viet Nam (2018)
Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Vương Xuân Cần Rui-Fang Mou1 Application of ITS to Improve Safety at Road-Rail Level Crossings in Vietnam. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Nguyễn Chí Trung Vương Xuân Cần Đặc trưng cơ lý chấn thương và chỉ số đánh giá mức độ chấn thương người đi bộ sau va chạm với ô tô. Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2016 (2016)
Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat Signal Timing Optimization of Isolated Intersection for Mixed Traffic Flow in Hanoi city of Vietnam Using VISSIM. Proceeding of the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hoàng Vân Vương Xuân Cần Kỹ thuật điều khiển giao thông đường bộ. Giao thông vận tải 3 (2021)
Nguyễn Duy Việt MOU RUI-FANG Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Xử lý ảnh trong điều khiển giao thông đường bộ. Nhà xuất bản GTVT 1 (2021)
Vương Xuân Cần Vai trò của công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu nhận dạng biển báo nguy hiểm bằng kỹ thuật học sâu nhằm hỗ trợ người điều khiển phương tiện. T2022-MT-001 (2022)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. CT.2019.050.03 (2019-2021)
Nghiên cứu tổ chức điều khiển thông minh giao thông tại nút giao trên đường trục chính đô thị ở Việt Nam. CT.2019.05.04 (2019-2021)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron mờ phục vụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trong đô thị của Việt Nam, thí điểm tại Hà Nội. KC-416 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU CÁC HÀNH VI NGUY CƠ GÂY TAI NẠN CỦA NGƯỜI LÁI XE MÁY TẠI NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU Ở HÀ NỘI DỰA TRÊN MÔ HÌNH HÓA PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC SEM (STRUCTURAL EQUATION MODELING). T2019-MT-002 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN AN TOÀN TẠI NÚT GIAO THÔNG CÙNG MỨC DỰA TRÊN KỸ THUẬT XỬ LÝ HÌNH ẢNH. T2019-MT-001 (2019-2020)
Nghiên cứu và mô phỏng điều khiển đèn tín hiệu thích nghi tại nút giao thông bằng logic mờ và công nghệ xử lý ảnh. T2019-DT-004 (2019-2020)
Nghiên cứu va chạm giữa ô tô và người đi bộ. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn