Ngô Quang Dự

Ngô Quang Dự

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

ngoquangduthaibinh@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

- Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hệ thống GTVT đến Môi trường và biện pháp giảm thiểu trong bối cảnh của Biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu các biện pháp Kỹ thuật và Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ PTBV trong bối cảnh của Biến đổi khí hậu.
- Nghiên cứu các phương pháp, quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án.

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Xuân Báu Ngô Quang Dự Nghiên cứu Đánh giá tác động tích lũy trong Đánh giá môi trường chiến lược - Bước đầu đề xuất áp dụng đối với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tại Việt Nam. Tháng 5-2022 (2022)
Ngô Quang Dự Phương pháp dự báo tiếng ồn trong đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5-2022 (2022)
Ngô Quang Dự Cao Minh Quý Nguyễn Văn Hồng Xác định chức năng của các tiểu vùng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn Số 1 (32) (2021)
Nguyễn Thanh Tuấn Ngô Quang Dự Hồ Quang Đức Lê Thái Bạt Lê Anh Tuấn Lại Quang Trung Trần Thùy Chi Giám định thử nghiệm tiêu bản đất nguyên khối cho Bảo tàng Thiển nhiên Việt Nam. Khoa học Đất 63/2021 (tháng 6 năm 2021) (2021)
Ngô Quang Dự Nguyễn An Thịnh Vũ Văn Khoát Nguyễn Diệu Trinh Phan Thúy Hồng Nguyễn Đức Anh ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG CỦA HỆ THỐNG TRỒNG TRỌT VÀ KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH PHÚ THỌ. Rừng và Môi trường Số 93 tháng 2 năm 2019 (2019)
Ngô Quang Dự Trần Thùy Linh Nguyễn Thế Kiên Nguyễn An Thịnh ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ÁP LỰC – THỰC TRẠNG – ĐÁP ỨNG (PSR) TRONG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TẠI HUYỆN THANH SƠN VÀ ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ. Địa lý nhân văn THáng 3 năm 2019 (2019)
Ngô Quang Dự Nguyễn Diệu Trinh Nguyễn An Thịnh Vũ Anh Tài ĐẶC ĐIỂM CÁC HỆ SINH THÁI TỈNH PHÚ THỌ. Tạp chí KHoa học Đại học sư phạm Hà Nội Số tháng 3 năm 2019 (2019)
Ngô Quang Dự Đoàn Danh Cường Vũ Văn Khoát Ứng dụng phần mềm Infor EAM trong quản lý cơ sở vật chất và thiết bị thí nghiệm. Rừng và Môi trường 98 (2019)
Ngô Quang Dự Đinh Quốc Cường Nguyễn Diệu Trinh Nguyễn Thế Kiên ứng dụng mô hình sem đánh giá mức độ hài lòng của người dân về công tác đất đai tại huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu địa lý nhân văn 2(25) (2019)
Ngô Quang Dự Shin Eon Jang Nguyễn Tuấn Thành Hoàng Minh Trang Nguyễn Tuấn Kiệt Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMaiEco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho xe tải Thaco K165 chạy dầu DO. Tạp chí GTVT Tháng 8/2019 (2019)
Ngô Quang Dự Hoàng Minh Trang Nguyễn Tuấn Thành Shin Eon Jang Nguyễn Văn Tú Nguyễn Tuấn Kiệt Nghiên cứu xác định mức độ giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải khi sử dụng chất xúc tác thanh gốm PlauMai Eco trên động cơ chạy xăng RON 95 trong phòng thí nghiệm. Tạp chí GTVT 9/2019 (2019)
Ngô Quang Dự Nguyễn Diệu Trinh Nguyễn An Thịnh Phân vùng chức năng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu Địa lý nhân văn 4(27) (2019)
Ngô Quang Dự Vũ Văn Khoát Nguyễn Tuấn Kiệt Nghiên cứu xác định độ ồn của xe mô tô hai bánh khi chuyển động trên đường bê tông nhựa trong điều kiện tại khu vực Hà Nội. Tạp chí GTVT số tháng 5/2018 (2018)
Ngô Quang Dự Vũ Văn Khoát Trịnh Xuân Báu Những bất cập trong đánh giá tác động môi trường cho dự án đâu tư xây dựng hạ tầng giao thông phải quyết định chủ trương đầu tư ở Việt Nam. Tạp chí GTVT Tháng 8 năm 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngô Quang Dự Nghiên cứu xác định độ ồn của xe ô tô con khi chuyển động trên đường bê tông nhựa . Hội thảo khoa học quốc gia về Nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (2021)
Ngô Quang Dự Hoàng Minh Trang GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ở VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG CHẤT XÚC TÁC THANH GỐM PLAUMAI ECO. Hội nghị thường niên 2020 và Hội thảo khoa học nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông (2020)
Ngô Quang Dự Trịnh Xuân Báu Vũ Văn Khoát Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ. Hội nghị KHCN lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải (2020)
Trịnh Xuân Báu Ngô Quang Dự Ô nhiễm không khí đô thị tại tp Hồ Chí Minh-Thực trạng và một số đề xuấất giảm thiểểu. Hội thảo KHCN trường ĐH GTVT lần 21 (2018)
Ngo Quang Du Evaluation of thanh thuy mineral water for tourism. , Geo-spatial technologies and earth resources – ISM2017, 529-534, Publishing House for Science and Technology, 2017. (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Cao Quang Khải Quy hoạch và Quản lý môi trường. Giao thông vận tải 3 (2021)
Ngô Quang Dự Hoàng Minh Trang GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU VÀ GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ở VIỆT NAM KHI SỬ DỤNG CHẤT XÚC TÁC THANH GỐM PLAUMAI ECO. Hội nghị thường niên 2020 và Hội thảo khoa học nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và điều hành giao thông (2020)
Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Cao Trọng Hiền Trịnh Xuân Báu Kỹ thuật môi trường giao thông. Giao thông vận tải 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xác lập bộ chỉ tiêu phân vùng chức năng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường cho lãnh thổ cấp tỉnh. T2021-MT-001 (2021)
Nghiên cứu lồng ghép đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động tích lũy trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải tại Việt Nam. B2018 – GHA - 18 (2018-2019)
Xây dựng mô hình kết hợp phân loại rác thải và sản xuất phân hữu cơ tại nhóm hộ gia đình. 633/QĐ-LHHVN (2019)
Biên soan tài liệu "Kỹ thuật môi trường giao thông" dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành GTVT. B2016-GHA-01-MT (2016-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn