Phạm Đức Thành

Phạm Đức Thành

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ giao thông, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Công nghệ gia công sản xuất trên các máy cắt gọt

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Pham Thi Hoa Pham Duc Thanh Banh Tien Long Doan Thi Huong Nguyen Duc Toan Effect of High-Speed Milling Parameters on Chip Shrinkage and Tool–Chip Junction Length of A6061 Alloy. Springer, Cham 978-3-030-69609-2 (2021)
Pham Duc Thanh Pham Thi Hoa Doan Thi Huong Nguyen Duc Toan Determining the Optimal Parameters of Chip Shrinkage Coefficient and Cutting Force in High-Speed Machining for Aluminum Alloy A6061. Applied Mechanics and Materials ISSN: 1662-7482, Vol. 889, pp 123-130 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thị Hoa Phan Ngọc Tuấn Phạm Đức Thành Đoàn thị Hương Xác định bộ tham số tối ưu ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi tiện thép C45Phạm Thị Hoa, Đoàn Thị Hương, Phan Ngọc Tuấn, Phạm Đức Thành. Tạp chí cơ khí sô đặc biệt 3/2020 (2020)
Phạm Đức Thành Nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp lực đai mài và vận tốc cắt khi đánh bóng trục lệch tâm. Tạp chí Cơ Khí Việt Nam số 3 năm 2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Duc Thanh Optimization of Machining Parameters Affects Chip Shrinkage Coefficient, Cutting Force, and Von-Mises When Machining Aluminum Alloy. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Pham Duc Thanh The effect of strain rate on chip formation and cutting process during high-speed cutting of A6061 aluminum alloy. 2019 International Conference on Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications (2019)
Phạm Đức Thành Nghiên cứu các phương pháp đánh bóng trục cam. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)
Pham Duc Thanh Determining the optimal parameter of trip shrinkage coefficcient and cutting force in high-speed Machining for aluminum alloy A6061. The first international conference on material, machines and methods for sustainable development (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tối ưu hóa thời gian gia công bề mặt dạng tự do trên máy phay CNC 3 trục và 5 trục dựa trên việc xác định vị trí của bề mặt gia công trong không gian máy.. T2020-CK-010TĐ (2020)
Nghiên cúu ảnh hưởng áp lực đai mài lên bề mặt trục lệch tâm đến độ nhám bề mặt khi đánh bóng. T2018-CK-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn