Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Liên hệ

anhtuandkt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. (2022)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Sức chống Sức chống cắt của chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm DCP. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Nguyễn Châu Lân Nguyễn Hải Hà Nguyễn Anh Tuấn Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Tạp chí Địa kỹ thuật Số 2 năm 2020 (2020)
Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Hải Hà Nguyễn Châu Lân Sức chống cắt của vật liệu tro đáy từ nhà máy đốt rác bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đƣờng kính lớn. Địa kỹ thuật 2 (2020)
Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của mưa đến sự biến đổi dung trọng tự nhiên và các chỉ tiêu sức chống cắt của đất tại một số vị trí mái dốc trên tuyến QL6. Tạp chí Cầu đường 3/2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Chau Lan Nguyen Hai Ha Nguyen Anh Tuan Potential Using Municipal Solid Bottom Ash for Road Construction. Proceedings of the 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2021)
Nguyen Anh Tuan Bui Vinh Phuc Nguyen Viet Thanh Back siltation effect on operation capacity of Navigation channel and Cua Lo port. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Sỹ Ngọc Nguyễn Hải Hà Nguyễn Anh Tuấn Bài tập Cơ học đá. NXB Trường ĐH Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá khả năng sử dụng tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt kết hợp với xi măng làm vật liệu đắp cho công trình giao thông. T2023-CT-026 (2023)
Ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong dự báo một số đặc trưng biến dạng của đất yếu ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. B2020 GHA 03 (2020-2022)
TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính. TCVN10184:2021 (2011-2021)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng.. B2019 GHA 10 (2019-2021)
Nghiên cứu chỉ tiêu sức chống cắt của chất thải rắn bằng các phương pháp thí nghiệm hiện trường. T2021-CT-024 (2021)
Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng. B2019-GHA-10 (2019-2020)
Nghiên cứu đặc tính sức chống cắt của chất thải rắn tại các bãi tích chứa bằng thí nghiệm cắt trực tiếp đường kính lớn. T2019-CT-054 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu sụt trượt bờ dốc nền đường đào khi xây dựng mới ở vùng núi – Áp dụng với tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. T2020-CT-005 (2020)
NGHIÊN CỨU ĐẤT TRỘN BENTONITE VÀ TRO BAY CHỐNG THẤM CHO BÃI RÁC THẢI VÀ KHU VỰC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG. T2018-CT-005 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn