Phạm Hồng Quân

Phạm Hồng Quân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật thông tin, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

Hongquan_et@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Hồng Quân Nguyễn Yến Chi Phân tích chất lượng bảo mật cho mạng vô tuyến hợp tác áp dụng đa truy nhập phi trực giao. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Hồng Quân Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Tiến Hưng PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY THỐNG KÊ SỬ DỤNG MẠNG TÍCH CHẬP TRONG PHÁT HIỆN VẾT NỨT MẶT ĐƯỜNG. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Pham Hong Quan Nguyen Yen Chi Security Enhancement in NOMA Cooperative Network with a Proactive Attack Scheme. 2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Hồng Quân Vũ Hoàng Hoa Bài giảng học phần An toàn mạng thông tin. 2 (2022)
Nguyễn Đức Toàn Phạm Hồng Quân Kỹ thuật định vị và dẫn đường. đại học giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu nâng cao khả năng bảo mật lớp vật lý cho mạng vô tuyến hợp tác sử dụng nút chuyển tiếp song công. T2019-DT-007 (2019-2020)
Nghiên cứu quy trình thiết kế các bộ lọc Fabry – Pérot chế tạo bằng công nghệ in 3D ở vùng bước sóng 800 – 1200 nm. T2018-DT-006 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn