Từ Thị Hoài Thu

Từ Thị Hoài Thu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Từ Sỹ Sùa Từ Thị Hoài Thu Nguyễn Minh Hiếu Lê Hoài Phong Nguyen Viet Phuong Developing green transport program in Vietnam. Giao thông Vận tải Tháng 10/2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tu Sy Sua Tu Thi Hoai Thu Nguyen Minh Hieu Le Hoai Phong Developing green transport program in Vietnam to cope with global climate change. International conference Economic Management in Mineral Activities - EMMA5 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn