Nguyễn Tiến Quý

Nguyễn Tiến Quý

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vận tải & Kinh tế đường sắt, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0983318600
nguyentienquy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Tiến Quý Nghiên cứu giải pháp vẽ biểu đồ chạy tàu cho tuyến đường sắt đô thị. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 3 năm 2021 (2021)
Lê Thu Sao Nguyễn Tiến Quý Hồ Anh Sáng Nghiên cứu công tác phân tích biểu đồ chạy tàu cho tuyến đường sắt đô thị. Tạp Chí Giao thông Vận tải Tháng 5 năm 2021 (2021)
Nguyễn Tiến Quý Vương Thị Hương Thu Tăng cường khả năng tiếp cận của Đường sắt Việt Nam với hệ thống cảng biển. Giao thông Vận tải Tháng 06 năm 2021 (2021)
Nguyễn Tiến Quý Bùi Thị Như Loan Một số vấn đề phát triển đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam. Giao thông Vận tải Tháng 08 năm 2021 (2021)
Nguyễn Tiến Quý Nghiên cứu ứng dụng chỉ số hiệu suất KPI trong công tác chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 06/2020 (2020)
Nguyễn Tiến Quý Lê Thu Sao Hồ Anh Sáng Nghiên cứu giải pháp vẽ biểu đồ chạy tàu cho tuyến đường sắt Việt Nam. Tạp Chí Giao thông Vận tải Tháng 08 năm 2020 (2020)
Nguyễn Tiến Quý Xây dựng mô hình toán học lựa chọn phương án trao đổi toa xe hàng tối ưu giữa các công ty vận tải đường sắt. Tạp chí GTVT 1+2_2018 (2018)
Nguyễn Hữu Hà Nguyễn Tiến Quý Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác trao đổi toa xe hàng. Tạp chí GTVT 3_2018 (2018)
Nguyễn Tiến Quý Nguyễn Hữu Bình Một số vấn đề về trao đổi toa xe hàng trên đường sắt. Tạp chí GTVT 4_2018 (2018)
Nguyễn Tiến Quý Tổ chức công tác trao đổi toa xe hàng giữa các công ty vận tải đường sắt. Tạp chí Giao thông vận tải 12/2017 (2017)
Nguyễn Tiến Quý Nguyễn Hữu Bình Nghiên cứu phương án trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt. Giao thông vận tải 12 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Tien Quy SOME ISSUES RELATED TO URBAN RAILWAY OPERATIONAL TECHNOLOGY WITHIN OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANT PROJECTS IN VIET NAM. APPROPRIATE TECHNOLOGY WITH LOCAL SITUATION IN JAPANESE ODA'S INRRASTRUCTURE PROJECTS (2021)
Nguyen Ha Anh Nguyen Tien Quy Developing urban railway network: Foundation for sustainable development in response to climate change. 2018 Vietnam – Republic of Korea International Seminar: Strategies of Smart City and Transportation Infrastructure for Urban Management and Sustainable Regional Development in response to Future and Climate Change (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Tiến Quý Bài giảng Nghiệp vụ hải quan. GTVT 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phương án tổ chức chạy tàu cho mạng lưới đường sắt đô thị tại Thành phố Hà Nội. DT203021 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận của đường sắt Việt Nam với cụm cảng biển Hải Phòng. T2021-KT-007 (2021)
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt theo hệ thống chỉ số hiệu suất KPI. T2020-KT-015 (2020)
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giải pháp kết nối vận tải đường sắt với các cảng biển và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng dịch vụ logistics. DT184074 (2018-2019)
Nghiên cứu phương án trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt. T2018-KT-001 (2018)
Giải pháp hoàn thiện công tác trao đổi toa xe hàng giữa các doanh nghiệp vận tải đường sắt. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn