Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

thuhatranutc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Thu Hà Sử dụng bê tông phụ gia khoáng trong xây dựng mặt đường có yêu cầu độ bền cao - ứng dụng cho tỉnh lộ 395C huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. TẠP CHÍ KINH TẾ XÂY DỰNG Quý 2 (2022)
Trần Thị Thu Hà ĐỊNH HƯỚNG CUNG CẤP VẬT LIỆU ĐẤT ĐẮP CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC KHU VỰC CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030. Kinh tế xây dựng Quý 2 (2021)
Trần Thị Thu Hà Vũ Thọ Hưng Vũ Hoài Nam Nonlinear buckling analysis of spiral corrugated culvert pipe subjected to radial pressure surrounded by elastic foundation. Tạp chí Giao thông vận tải 03/2019 (2019)
Trần Thị Thu Hà ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI TRONG CHẾ TẠO HỖN HỢP ASPHALT NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG VÀ ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỖN HỢP GÓP PHẦN CHỐNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE. Giao thông vận tải 03 (2018)
Trần Thị Thu Hà Đặng Khánh NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI CỦA HIỆN TƯỢNG NỨT SỚM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG PHÂN TẤM, VÀ PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HIPERPAV DỰ BÁO NỨT SỚM. Giao thông Vận tải Tháng 5/2017
Trần Thị Thu Hà Xác định lợi ích khi áp dụng BIM trong thiết kế, thi công công trình giao thông. Kinh tế xây dựng Quý 2/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thị Kim Đăng Đỗ Vương Vinh Nguyễn Minh Nhật Trần Thị Thu Hà Vũ Đình Hiền Khai thác và bải trì đường ô tô. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo bê tông đầm lăn (BTĐL) làm móng đường ô tô sử dụng cốt liệu nghiền từ bê tông phế thải.. T2022-CT-024 (2022)
Nghiên cứu, đề xuất bê tông xi măng cốt sợi thép làm mặt đường ô tô cho một số tuyến đường có nhiều xe tải trọng nặng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. T2022-CT-021 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá các dự án thí điểm áp dụng BIM. RD86-18 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu, đề xuất khung chương trình đào tạo môn học ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng công trình giao thông. T2019-CT-039 (2019-2020)
Nghiên cứu hiện tượng nứt sớm của mặt đường bê tông xi măng. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn