Thẩm Quốc Thắng

Thẩm Quốc Thắng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

thanguct1584@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Tham Quoc Thang Le Ha Linh EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ADIABATIC TEMPERATURE RISE AND HYDRATION PARAMETERS FOR CONCRETE. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Thị Tuyết Đỗ Anh Tú Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Văn Trường Thực nghiệm xác định nhiệt độ đoạn nhiệt từ quá trình thuỷ hoá của xi măng cho bê tông thông thường dùng trong công trình cầu. Tạp Chí Cầu Đường 1+2/2020 (2020)
Thẩm Quốc Thắng Nguyễn Xuân Lam Đỗ Anh Tú Vũ Văn Toản GỐI CAO SU BẢN THÉP : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VÀ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN. CẦU ĐƯỜNG SỐ 3 - 2019 (2019)
Nguyễn Xuân Lam Thẩm Quốc Thắng PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CỐT THÉP ĐẾN HỆ SỐ DẪN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG KHỐI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG NHẤT HÓA SỐ. tạp chí giao thông vận tải 6/2018 (2018)
Nguyễn Văn Hậu Thẩm Quốc Thắng Đánh giá lý thuyết tác động của nhiệt thủy hóa và co ngót trong thi công bê tông nghèo khối lớn. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 5-2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Anh Tu Tham Quoc Thang Đánh giá tác động dòng chảy lũ lên công trình cầu và các thiết bị cần thiết trong quan trắc. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng công trình giao thông (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của biến đổi nhiệt độ đến tổn thương trong bê tông công trình cầu ở giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. B2021-GHA-06 (2021-2022)
Phát triển mô hình sai phân hữu hạn 3D cho bài toán phát sinh và truyền nhiệt của bê tông. T2022-CT-022 (2021-2022)
Nghiên cứu đặc tính từ biến và mô hình hóa ứng xử đàn nhớt của vật liệu bê tông tuổi sớm kết cấu cầu. T2020-CT-010 (2020)
Nghiên cứu ứng xử nhiệt của bê tông tính năng cao sử dụng trong kết cấu cầu trong điều kiện Việt Nam. T2018-CT-039 (2018)
Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông tính năng cao sử dụng trong công trình cầu.. T2018-CT-041 (2018)
Phân tích sự làm việc và xây dựng mô hình dự báo tuổi thọ của gối cao su cốt bản thép sử dụng trong công trình cầu. T2018-CT-040 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn