Trần Việt Hưng

Trần Việt Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

0936684668
hungtv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hoa GS. TS Magd Abdel Wahab S. Khatir G. De Roeck Le Xuan Thang Bui Tien Thanh Tran Viet Hung Damage assessment in structures using artificial neural network working and a hybrid stochastic optimization. Scientific Reports (2022) 12:4958 (2022)
Bui Tien Thanh Bui Ngoc Dung Tran Viet Hung Nguyen Ngoc Lan Nguyen Tran Hieu Tran Ngoc Hoa Damage detection in structural health monitoring using hybrid convolution neural network an d recurrent neural network . FRATTURA ED INTEGRITA STRUTTURALE 59 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Ta Duy Hien Nguyen Ngoc Long Tran Viet Hung Dao Van Dong STUDY ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE FLY ASH GEOPOLYMER CONCRETE. International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET) Volume:8 (2017)
Nguyen Duy Tien Tran Viet Hung Dao Van Dong EXPERIMENTAL STUDY ON SECTION CURVATURE AND DUCTILITY OF REINFORCED GEOPOLYMER CONCRETE BEAMS. Tạp chí 3 trường 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Thu Ngà Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa geopolymer tro bay. Giao thông vận tải 7 (2021)
Nguyễn Thị Thu Ngà Trần Việt Hưng Ngô Văn Thức ASSESSMENT COMPRESS STRENGTH OF HIGH-PERFORMANCE CONCRETE WITH VARIABLE CONTENT OF NANO SILICA BY ONE-WAY ANOVA AND TUKEY’s METHOD. Giao thông vận tải 3 (2021)
Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Bùi Tiến Thành Nguyễn Duy Tiến Trần Việt Hưng Cập nhật mô hình cho cầu giàn thép đường sắt sử dụng thuật toán tối ưu tiến hoá lai. Tạp chí KHGTVT số 72.8 (2021)
Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Thu Ngà Phương pháp taguchi đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố chính đến cường độ của vữa geopolymer tro bay. Giao thông vận tải 8 (2021)
Trần Việt Hưng Đào Văn Dinh Các phương pháp đánh giá ăn mòn kết cầu bê tông cốt thep. Giao thông vận tải 11 (2021)
Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Thu Ngà Móng gia cố xi măng trong kết cấu áo đường nửa cứng. Giao thông vận tải 11 (2021)
Trần Việt Hưng Phạm Mạnh Thắng Phương pháp sử dụng biểu đồ tương tác M-P không thứ nguyên cho việc tính toán cột chịu nén lệch tâm theo TCVN 11823-2017. Giao thông vận tải 4 (2020)
Trần Việt Hưng Lê Quỳnh Nga Trần Quang Minh Nghiên cứu ổn định tường vây công trình nhà ga ngầm nhiều tầng thi công theo công nghệ top down xó xét đến ảnh hưởng của dòng ngầm. Giao thông vận tải 10 (2020)
Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Thu Ngà Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay và cát mịn đến cường độ chịu nén của bê tông bọt làm vật liệu san lấp tự lèn. Giao thông vận tải 10 (2020)
Trần Việt Hưng Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông geopolymer tro bay. Giao thông vận tải 11 (2019)
Lê Quỳnh Nga Trần Việt Hưng Nghiên cứu đặc tính co ngót của bê tông cốt sợi polypropylen Forta-ferro. Giao thông vận tải 10 (2018)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu các tính chất cơ học của bê tông geopolymer tro bay. Giao thông vận tải 1 (2017)
Trần Việt Hưng Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Hữu Đào Văn Đông Mô hình quan hệ ứng suất biến dạng khi nén của bê tông geopolymer tro bay.. Giao thông Vận tải 5 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay. Tạp chí Giao thông Vận tải 6 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Trần Việt Hưng Đào Văn Đông Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông geopolymer tro bay cốt thép. Tạp chí Giao thông Vận tải 8 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Tien Thanh Nguyen Thi Cam Nhung Tran Viet Hung Research on crack extension on resistance and remaining strength of high strength concrete using nano-silica. 2nd International conference on structural health Monitring and Engineering Structures (2021)
Nguyen Ngoc Long Tran Viet Hung MIX DESIGN FOR LOW CALCIUM OF FLY ASH BASE GEOPOLYMER CONCRETE. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” 30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Bùi Tiến Thành Trần Việt Hưng Ngô Văn Minh Trần Thị Thu Hiền Hồ Xuân Ba Giáo trình An Toàn, vệ sinh lao động- dùng cho các trường Đại học nhóm nghành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Giao Thông vận tải 2 (2020)
Trần Việt Hưng Nguyễn Thị Nhung Lê Quỳnh Nga Bài tập Cơ học kết cấu 1. Giao thông vận tải 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo trong chẩn doán hư hỏng vfa thoe dõi đặc trưng dao động kết cáu dầm cầu nhịp lớn ở Việt Nam phục vụ đánh giá định kỳ vê an toàn công trình và an toàn giao thông. AT22308 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng đến thời gian lan truyền ăn mòn trong kết cấu BTCT phơi nhiễm clorua. T2021-CT-002 (2021)
Nghiên cứu đánh giá và biện pháp sửa chữa các vết nứt dọc trong sườn các dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.. T2021-CT-015 (2021)
Nghiên cứu phân tích các phương pháp đánh giá ăn mòn cốt thép trong bê tông và các biện pháp sửa chữa. T2021-CT-016 (2021)
Nghiên cứu xây dựng hồ sơ thiết kế điển hình cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-09NV (2018-2020)
Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn khảo sát và thiết kế, thi công và nghiệm thu, quản lý khai thác và bảo trì cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa phía Bắc. CTB2018-GHA-10NV (2018-2020)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Nghiên cứu xác định đặc tính co ngót của bê tông geopolymer tro bay. T2019-CT-030 (2019-2020)
Nghiên cứu các đặc tính thâm nhập của ion Clo trong bê tông geopolymer tro bay. T2019-CT-031 (2019-2020)
Nghiên cứu triển khai tập huấn, hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu giảng dạy nội dung ATVSLĐ, trong các trường đại học nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông. B2020-GHA-03ATLD (2020)
Nghiên cứu tính toán ổn định hệ tường vây của công trình ngầm tuyến Metro Hà Nội có xét đến áp lực thủy động. T2020-CT-022 (2020)
Nghiên cứu dự báo tuổi thọ khai thác của công trình cầu bê tông. CTB 2014-04-01 (2014-2017)
Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn. DT174053 (2017)
Nghiên cứu thiết kế thành phần và xác định các tính chất cơ học chủ yếu của bê tông Geopolymer tro bay. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn