Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Sức bền vật liệu, Khoa Công trình

Liên hệ

vnlsbvl@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nhật:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Ngọc Linh Hà Văn Quân Lương Xuân Bính Giải pháp gia cường tấm bê tông cốt thép bằng lưới sợi composite cacbon (Cfrp) và vữa cường độ cao không co ngót. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 3/2023 (2023)
Vũ Ngọc Linh Lương Xuân Bính GIẢI PHÁP N NG CAO TÍNH DÍNH BÁM GIỮA HAI LỚP VẬT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA QUA THÍ NGHIỆM CẮT HAI MẶT. Giao thông vận tải Tháng 3/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Ngọc Linh Tạ Thị Hiền Hà Văn Quân Lê Thanh Tâm Lương Xuân Bính ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG BƠM SỬ DỤNG CỐT LIỆU ĐẶT SẴN KẾT HỢP VỚI VẬT LIỆU FRP TRONG SỬA CHỮA MỘT SỐ KẾT CẤU CẦU CẢNG. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Vu Ngoc Linh Behavior of materials in reinforced concrete specimens strengthened by CFRP grid and mortar. 4th International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation (2019)
Hoang Van Tuan Luong Xuan Binh Do Xuan Quy Vu Ngoc Linh Ha Van Quan CASE STUDY ON FIELD APPLICATION OF STRUCTURAL STRENGTHENING TECHNIQUE WITH FIRE-PROTECTION TO A COMMERCIAL BUILDING. The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 (2019)
Vu Ngoc Linh Experimental study of the crack propagation of shear-strengthened beams with CFRP grid. International conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (2018)
Đỗ Xuân Quý Lương Xuân Bính Hoàng Thanh Thúy Lê Đắc Hiền Vũ Ngọc Linh Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp gia cường tấm bê tông cốt thép bằng lưới sợi composite cacbon (CFRP) và vữa cường độ cao không co ngót. T2022-CT-030 (2022)
Tính kết cấu dầm trên nền đàn hồi với mô hình liên kết dị hướng chịu tác dụng của khối lượng di động.. T2021-CT-023 (2021)
Nghiên cứu giải pháp gia cường kết hợp bảo vệ kết cấu cầu thép ở Việt Nam bằng vật liệu composite. B2019-GHA-08 (2019-2020)
Giải pháp nâng cao tính dính bám giữa hai lớp vật liệu bê tông và vữa qua thí nghiệm cắt hai mặt. T2020-CT-021 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn