Nguyễn Văn Kiên

Nguyễn Văn Kiên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

kiennv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Van Kien Nguyen Van Dung Winfried Sickel s-Numbers of embeddings of weighted Wiener algebras. Journal of Approximation Theory Volume 279 (2022)
Nguyen Van Kien Nguyen Van Dung Best n-Term Approximation of Diagonal Operators and Application to Function Spaces with Mixed Smoothness. Analysis Mathematica 48 (2022)
Dinh Dung Nguyen Van Kien Deep ReLU neural networks in high-dimensional approximation. Neural Networks 142 (2021)
Nguyen Van Kien Greedy algorithms and Kolmogorov widths in Banach spaces. Journal of Approximation Theory 251 (2020)
Markus Bachmayr Robert Scheichl Nguyen Van Kien Ivan G. Graham Unified Analysis of Periodization-Based Sampling Methods for Matern Covariances. SIAM Journal on Numerical Analysis 58 (2020)
Markus Bachmayr Nguyen Van Kien Identifiability of Diffusion Coefficients for Source Terms of Non-Uniform Sign. Inverse Problems and Imaging 13 (2019)
Nguyen Van Kien Robert J. Kunsch Glenn Byrenheid Monte Carlo methods for uniform approximation on periodic Sobolev spaces with mixed smoothness. Journal of Complexity 46 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Kien Gelfand numbers of embeddings of mixed Besov spaces. Journal of Complexity 41 (2017)
Nguyen Van Kien Winfried Sickel Pointwise multipliers for Sobolev and Besov spaces of dominating mixed smoothness. Journal of Mathematical Analysis and Applications 452 (2017)
Nguyen Van Kien Tino Ullrich Mario Ullrich Change of Variable in Spaces of Mixed Smoothness and Numerical Integration of Multivariate Functions on the Unit Cube. Constructive Approximation 46 (2017)
Nguyen Van Kien Winfried Sickel Isotropic and dominating mixed Lizorkin - Triebel spaces - a comparison. Analysis Mathematica 43 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Kiên Đinh Dũng Mai Xuân Thảo Computation complexity of deep ReLU neural networks in high-dimensional approximation. Tạp chí Tin học và Điều khiển học 37 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Mạnh Cường Xấp xỉ tốt nhất bằng n số hạng cho không gian Sobolev có độ trơn hỗn hợp và Gevrey. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Xấp xỉ tốt nhất bằng n số hạng các hàm trong không gian có độ trơn hỗn hợp. T2022-CB-009 (2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn