Vũ Ngọc Phương

Vũ Ngọc Phương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

phuongvn84@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lưu Ngọc Lâm Nguyễn Quang Phúc Vũ Ngọc Phương Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nứt của bê tông nhựa thông qua chỉ số kháng nứt Cracking Tolerance Index (CTindex). Tạp chí Giao thông vận tải tháng 10 năm 2021 (2021)
Nguyễn Lan Anh Vũ Ngọc Phương NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA VÔI THỦY HÓA TRONG VIỆC CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG ẨM VÀ CHỐNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG ĐÁ GRANITE KHU VỰC MIỀN TRUNG. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 3-2018 (2018)
Vũ Ngọc Phương Mr. Akihiro Kato Phân tích một số kết quả hiện trường về hiệu quả của hai loại phụ gia tăng dính bám đá - nhựa đường Toughfix và Wetfix Be đối với hỗn hợp bê tông nhựa nóng sử dụng đá khu vực Suối Mơ - Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Nguyễn Chí Công Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Vũ Ngọc Phương Akihiro Kato Hiromitsu Nakanishi NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG PHỤ GIA TOUGHFIX HYPER TĂNG ĐỘ ỔN ĐỊNH NƯỚC VÀ CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG. Tạp chí Giao thông vận tải Số 6,năm 2017. (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Ngọc Phương Nguyễn Lan Anh Hồ Anh Cương Hiện trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị tại các đô thị Việt Nam - Trường hợp thành phố Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2023)
Lưu Ngọc Lâm Vũ Ngọc Phương Nguyễn Ngọc Lân Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hôi MR của cấp phối đá dăm và đất nền theo tiêu chuẩn AASHTO T307. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học - công nghệ 2022 (2022)
Lưu Ngọc Lâm Nguyễn Quang Phúc Vũ Ngọc Phương Nghiên cứu phương pháp thiết kế cân bằng hỗn hợp bê tông nhựa và một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ năm 2021 (2021)
Vũ Ngọc Phương Phạm Văn Quyền Nguyễn Tuấn Hiển nghiên cứu lựa chọn phương pháp thí nghiệm đánh giá độ nhạy ẩm của bê tông nhựa phù hợp với điều kiện việt nam. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ năm 2018 - Viện KH&CN GTVT (2018)
Vũ Ngọc Phương Nguyễn Văn Chương Nguyễn Thanh Lập Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số loại phụ gia kháng bong tách đá nhựa cho bê tông nhựa sử dụng cốt liệu dính bám kém của khu vực Miền Trung. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ năm 2018 - Viện KH&CN GTVT (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, đánh giá tác động ảnh hưởng của nước ngầm đến ổn định mái dốc đường ô tô.. T2019-CT-047 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng phụ gia vôi thủy hóa trong việc tăng dính bám đá – nhựa đường cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn