Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0983550218
linhnd88@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Diệu Linh Các thách thức trong thiết kế anten trên chip - OCA cho hệ thống thông tin di động 5G. Thông tin và Truyền thông Số 5 - Tháng 5/2021 (2021)
Nguyễn Diệu Linh 4 xu hướng AI đang thay đổi ngành viễn thông. Thông tin và truyền thông Số 571 (761) - 8/2019 (2019)
Nguyễn Diệu Linh Chử Hoài Nam BBR: Thuật toán kiểm soát tắc nghẽn mới cho giao thức TCP. Thông tin & Truyền thông 558 (748) (2018)
Nguyễn Diệu Linh 6 dự báo về IoT. Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông tháng 4/2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp anten cho hệ thống thu phí điện tử không dừng FFETC sử dụng công nghệ truyền thông cự ly ngắn chuyên dụng (DSRC).. T2021-DT-005TĐ (2021-2022)
Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn