Chu Tiến Dũng

Chu Tiến Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0977863646
chutdung-vly@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Chu Tien Dung Nguyen Hoang Nam Synthesis and characteristics of multifunctional magneto-luminescent nanoparticles by an ultrasonic wave-assisted Stӧber method . Journal of Physical Science 32 (2021)
Pham Duc Thang Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Chu Tien Dung Quach Duy Truong Nguyen Tuan Son Doan Thi Thuy Phuong Synthesis and Properties of Magnetic - Semiconductor Fe3O4/TiO2 Heterostructure Nanocomposites for Applications in Wastewater Treatment. Journal of Magnetics 25(1) (2020)
Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Doan Thi Thuy Phuong Kyung-Min Lee Jong-Ryul Jeong Namdong Kim Hyun-Joon Shin Chu Tien Dung Nguyen Tuan Son Microscopic origin of asymmetric magnetization reversal of Co/Pt multilayers with perpendicular magnetic anisotropy. Current Applied Physics 20 (2020)
Duc-The Ngo Dong-Hyun Kim Chu Tien Dung Quach Duy Truong Correlation of hysteresis loop and domain structure of CoFeB/Pd multilayer at various temperatures. Physica B: Condensed Matter 557 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Luu Manh Quynh Hoang Van Huy Chu Tien Dung Le Van Vu Nguyen Ngoc Long Hoang Thi My Nhung Nguyen Hoang Nam Chu Thi Thao Bui Viet Anh Pham Tuan Thach Nguyen Quang Hoa Nguyen Quang Loc Bach Thi Mai Development of Fe3O4/Ag core/shell-based multifunctional immunomagnetic nanoparticles for isolation and detection of CD34+ stem cells. Journal of Immunoassay and Immunochemistry 39 (3) (2018)
Tran Thi Hong Quach Duy Truong Chu Tien Dung Dong Hyun Kim Nguyen Hoang Nam Luu Manh Quynh Sai Cong Doanh Synthesis of Bifunctional Fe3O4@SiO2-Ag Magnetic–Plasmonic Nanoparticles by an Ultrasound Assisted Chemical Method. Journal of Electronic Materials 46 (2017)
Hong Thi Tran Quach Duy Truong Chu Tien Dung Nam Hoang Nguyen Dong Hyun Kim Quynh Manh Luu Doanh Cong Sai Synthesis of Bifunctional Fe3O4@SiO2-Ag Magnetic–Plasmonic Nanoparticles by an Ultrasound Assisted Chemical Method. Journal of ELECTRONIC MATERIALS 46 (2017)
Nguyen Hoang Nam Chu Tien Dung Nguyen Hoang Luong Nguyen Phuong Linh Luu Manh Quynh Synthesis of ZnS:MneFe3O4 bifunctional nanoparticles by inverse microemulsion method. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Tiến Dũng NANO COMPOSIT ĐA TÍNH NĂNG Fe3O4/ZnO: CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(06) (2020)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Đỗ Thế Quang Nguyễn Phượng Lâm KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG TIỀN CHẤT APTES ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NANO COMPOSIT Fe3O4/ZnO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN 225 (2020)
Chu Tiến Dũng NANO SILICA: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Tran Thi Hong Chu Tiến Dũng Nguyen Hoang Nam Luu Manh Quynh Synthesis, Magnetic Properties and Enhanced Photoluminescence of Fe3O4-ZnO Heterostructure Multifunctional Nanoparticles. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 33 (2017)
Chu Tiến Dũng SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT HOẠT HÓA BỀ MẶT CTAB ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NANO BẠC ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG NANO COMPOSIT Fe3O4/ZnO ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Chu Tiến Dũng Đỗ Thị Hà Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Hồng Phúc Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh Lê Văn Luật MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2020 (2020)
Đỗ Thị Hà Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Chu Tiến Dũng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Hồng Phúc Lê Văn Luật Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Vũ Văn Duy Nguyễn Phi Hùng Bùi Quang Tuấn Bùi Lê Hồng Minh Nguyễn Xuân Tuyên Lê Thị Giang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LƯỠNG TÍNH Fe3O4/Ag BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Chu Tiến Dũng Tổng hợp nano Ag bằng phương pháp tổng hợp xanh. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Chu Tien Dung Doan Thi Thuy Phuong Multifunctional Fe3O4-ZnO nanocomposites: synthesis and properties for applications in wastewater treatment. Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (2019)
Chu Tien Dung Influence of pH on the structure, morphology and properties of Fe3O4/Ag hybrid nanoparticles. Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (2019)
Chu Tien Dung Synthesis and properties of superparamagnetic–plasmonic nanoparticles Fe3O4@SiO2-Au for applications in biomedicine. Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (2019)
Quách Duy Trường Chu Tiến Dũng Phạm Đức Thắng NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO NANO BÁN DẪN ZnS:Mn BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG KẾT TỦA VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SÓNG SIÊU M. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Quách Duy Trường Chu Tiến Dũng Phạm Đức Thắng SỰ PHỤ THUỘC CỦA TỐC ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÁCH ĐÔ MEN THEO TỪ TRƯỜNG CỦA MÀNG MỎNG ĐA LỚP CoFeB/Pd. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Chu Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Lương Trương Thành Trung Nguyễn Hoàng Nam Trần Thị Hồng Phi Thị Hương Lưu Mạnh Kiên Nguyễn Thị Bích Ngọc ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HẠT NANO FePd CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA SIÊU ÂM. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Chu Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Nam Phi Thị Hương Nguyễn Hoàng Lương Trương Thành Trung CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HẠT NANO TỪ L10 Fe63Pd37. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 (SPMS 2019) (2019)
Nguyễn Tuấn Sơn Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Quách Duy Trường Marc Nguyễn Công Tú Fabrication of micro-supercapacitor electrodes on the flexible substrate by direct writing technique. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Thu Phương Chu Tiến Dũng NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO ZnO PHA TẠP Ag VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ XANH METHYLEN TRONG NƯỚC. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Chu Tien Dung Doan Thi Thuy Phuong Quach Duy Truong Synthesis and characteristics of magnetic oxide - quantum dots nanocomposite. The 5th international Conference of Asian Union of Magnetics Societies (IcAUMS 2018) (2018)
Chu Tien Dung Application of nanocomposite materials in wastewater treatment. The Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS 2018) (2018)
Chu Tien Dung Synthesis and Modification of magnetite coated silica for detecting metal ions. The Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS 2018) (2018)
Nguyễn Hoàng Nam Chu Tiến Dũng Trần Thị Hồng Bùi Đức Trí ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM AMIN TRÊN BỀ MẶT HẠT NANO Fe3O4 ĐẾN CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSIT Fe3O4-Ag. HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC (2017)
Chu Tien Dung Aptamer - conjugated multifunctional nanoparticles: A promising tool for fast detection and collection of cancer cells. The 12th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS2017) (2017)
Chu Tien Dung Synthesis and characteristics of multifunctional magneto-luminescent nanoparticles by ultrasound-assisted Stӧber method. The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA) (2017)
Chu Tien Dung Synthesis of Novel Bifunctional Fe3O4@SiO2-Ag Magnetic–Plasmonic Nanoparticles by an Ultrasound Assisted Chemical Method. international workshop on advanced materials and nanotechnology (2016)
Chu Tien Dung Evaluation of the conjugation efficiency between the Fe3O4/Ag-NH2 composite nanoparticles and anti-CD34 antibody. International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology (IWAMN-2016) (2016)
Chu Tien Dung Magnetic properties and stability of Fe3O4-Ag core -shell nanoparticles prepared by wet chemical method. International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology (2016)
Chu Tiến Dũng Cao Minh Quý Trịnh Thị Giang VẬT LIỆU NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tính chất từ và cấu trúc đô men từ của một số màng mỏng chứa kim loại 3d. 103.02-2018.336 (2019-2021)
Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)
Nghiên cứu lực kháng từ của các hạt nano có cấu trúc trật tự L10. 103.02-2017.344 (2018-2020)
Nghiên cứu phát triển chíp sinh học đếm tế bào lympho T CD4+ để đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch sử dụng công nghệ nano và hệ vi lưu. ĐTĐL.CN-02/18 (2018-2020)
Nghiên cứu chế tạo, tính chất của nano lai đa tính năng nhằm ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm. T2019-CB-007 (2019-2020)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng. KYTH-66 (2018-2019)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.. B2018 - GHA - 17 (2018-2019)
Nghiên cứu chế tạo, xác định các tính chất của hạt nano composit từ tính - kim loại bằng phương pháp hóa kết hợp sóng siêu âm nhằm đánh dấu sinh học. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn