Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật nhiệt, Khoa Cơ khí

Liên hệ

thuydungktn@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

le kieu hiep Nguyen Thi Thuy Dung Conjugate Heat and Mass Transfer in Wood Drying. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments Vol. 44, No. 2 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Thùy Dung lê kiều hiệp Nguyễn Văn Thuận Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tiền xử lý siêu âm tới động học quá trình sấy thanh long cắt lát. Hội nghị khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ III kết quả 10 năm nghiên cứu khoa học năng lượng và kỹ thuật Nhiệt - Lạnh 2012-2021. (2022)
Nguyễn Thị Thùy Dung Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. Hội thảo cấp bộ môn (2021)
Nguyễn Thị Thùy Dung Nghiên cứu quá trình ngưng của dòng lưu chất ở chế độ hình xuyến. Hội nghị Khoa học Giảng viên Khoa Cơ khí và Doanh nghiệp năm 2020 (2020)
Nguyễn Thị Thùy Dung Nghiên cứu tính toán phần ngưng trong ống nhiệt trọng trường đặt thẳng đứng. Kỷ yếu hội thảo khoa giảng viên khoa Cơ khí và Doanh nghiệp (2019)
Nguyễn Thị Thùy Dung Năng lượng tái tạo và khả năng phát triển ở Việt Nam. Hội nghị khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Thùy Dung Phạm Văn Khá Truyền động thủy lực và khí nén. 2 (2017)
Nguyễn Thị Thùy Dung Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sấy quả bơ bằng bơm nhiệt kết hợp với sóng siêu âm. T2022-CK-009 (2022)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiết kiệm năng lượng của phương án sử dụng máy lạnh hấp thụ so với phương án sử dụng máy lạnh nén hơi trong điều hòa không khí. T2019-CK-011 (2019-2020)
Nghiên cứu mô phỏng hoạt động của máy điều hòa không khí và bơm nhiệt sản xuất nước nóng xét đến ảnh hưởng của lượng nạp môi chất lạnh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn