Trần Vũ Hiếu

Trần Vũ Hiếu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Mạng và HTTT, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

hieutvgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Cheong Siew Ann Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Complex Network Analysis of the Robustness of the Hanoi, Vietnam Bus Network. Journal of Systems Science & Complexity 32 issue 5 (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 20 17875760 (2018)

Bài báo quốc tế khác

Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd In (2019)
Cao Phuong Thao Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hong Hoa Definitions of Information Technology Project Success. Science, Engineering & Education 4, Iss. 1, 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Cloud Computing - A Review on Benefits, Challenges and Applications. Science Engineering & Education Volume 2, Issue 1 (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Cloud Computing – A Review on Benefits, Challenges and Applications. Journal of Advanced and Applied Sciences Accepted

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Ngọc Dũng Trần Vũ Hiếu ĐEO BÁM MỤC TIÊU RADAR BẰNG BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu A New Feature for Detecting Fall of the Elderly using Camera. 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) (2019)
Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Quantifying the Air Quality in Hanoi Using a Complex Temporal Network Approach. The Conference on Complex Systems (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Traffic Sign Detection Using Convolutional Neural Networks. EASTS 2019 (2019)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh AUTOMATIC RAILWAY SIGNS RECOGNITION BASED ON NEURAL NETWORK. International workshop Vietnam Railway Development And Experiences Of China (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Applying Complex Network Approach to Research Robustness of Hanoi Bus Network. Complexity Conference 2018 - Theme: Complexities of Time (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Human Upper Body Detection in Still Images Based on Extended PCA. 2018 Joint 7th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) and 2018 2nd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (icIVPR) (2018)
Tran Vu Hieu Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hai Binh Fingerprint Segmentation using Local Texture Information. The 11th AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering 2018 (2018)
Nguyen Trong Phuc Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Hanoi’s public bus viewed as complex network. International Workshop Grand Paris Express Metro - High speed railway lines (2018)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Moving Vehicle Detection Based on Deep Neural Network. Advanced 5G Wireless Technologies for Smart Road-Traffic Control and Transportation Infrastructure Monitoring Systems (2018)
Pham Xuan Tich Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Complex Network Analysis of Bus Network in Hanoi, Vietnam. 12th International Conference of Eastern Asia Society For Transportation Studies (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Computer Vision Application in Intelligent Transportation System. Smart Management of Infrastructures (2017)
Cao Phuong Thao Nguyen Thanh Toan Nguyen Duc Du Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hau Tran Vu Hieu Building Smart City using The Internet of Things in Developing Countries. Smart Management of Infrastructures (2017)
Bui Ngoc Dung Tran Vu Hieu Nguyen Thi Hai Binh Robust Lip Feature Detection in Facial Images. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017) (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. CT.2019.050.03 (2019-2021)
Nghiên cứu và ứng dụng mạng phức hợp để đánh giá tính tối ưu, bền vững và linh hoạt của mạng xe buýt công cộng. T2018-CN-004 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn