Lương Đức Chung

Lương Đức Chung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

tryworkbetter@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Tuấn Anh Bùi Thị Hồng Lương Đức Chung Lựa chọn giải pháp hiệu quả cho hệ thống E- learning. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Anh Hoàng Thị Tuyết Lương Đức Chung Vẽ kỹ thuật cơ khí. Giao thông vận tải 5 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn