Nguyễn Xuân Huy

Nguyễn Xuân Huy

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0973223400
nguyenxuanhuy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ứng xử chịu động đất của kết cấu công trình
Gia cường kết cấu xây dựng
Mô phỏng và phân tích phi tuyến kết cấu công trình

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Thi Thu Hang Nguyen Xuan Tung Nguyen Xuan Huy Nguyen Huu Hung Seismic study of shallow circular tunnel in Red River sand (Vietnam). Journal of Materials and Engineering Structures «JMES» Vol 9, No 4 (2022) (2023)
Le Nguyen Khuong Nguyen Xuan Huy Saeed Banihashemi Amir Si Labri Cao Minh Quyen Experimental and numerical investigation for confined concrete elements with Fabric Reinforced Cementitious Matrix (FRCM). Construction and Building Materials Volume 382 (2023)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Nguyen Huy Cuong PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Experimental Investigation on Torsional Behavior of Concrete Beam Using FRP Reinforcement and Carbon Textile. International Journal of Civil Engineering https://doi.org/10.1007/s40999-023-00869-7 (2023)
Cao Minh Quyen Le Nguyen Khuong Amir Si Labri Nguyen Xuan Huy Saeed Banihashemi Enhancing slender reinforced concrete columns with G-FRCM jackets: Experimental and numerical analysis of confinement effects and cross-sectional shape impact. Journal of Building Engineering 79 (2023)
Nguyen Mai Chi Trung Nguyen Huy Cuong Pham Thi Thanh Thuy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Contribution of Glass Textile to the Shear Behavior of Concrete Beams Reinforced with GFRP Rebars. International Journal of Civil Engineering 2022 (2022)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Deformation Capacity of Shear-strengthened Concrete Beams Reinforced with FRP bars: Experimental and Analytical Investigations. Case Studies in Construction Materials Volume 17 (2022)
Zakaria Ilyes Djamai Le Nguyen Khuong Cao Minh Quyen Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Amir Si Larbi Experimental and Numerical Investigations of Punching Shear Behavior of FRCM-Strengthened Two-Way RC Slabs. Journal of Composites for Construction Volume 27 Issue 1 - February 2023 (2022)
Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Bui Tan Trung Vasillis Sarhosis Mechanical behaviour of novel 'earth concrete' walls. International Journal of Masonry Research and Innovation No 4 (2022)
Nguyen Xuan Huy Pham Van Phe An enriched model based on a complementary strain energy variational principle for stress analysis in FRP plate-strengthened beams. JOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES 3 (2021)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Dang Dung Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Shear performance of short-span FRP-reinforced concrete beams strengthened with CFRP and TRC. Engineering Structures Volume 242, 1 September 2021, 112548 (2021)
Nguyen Xuan Huy Huynh Van Quan Nguyen Trung Kien Seismic analysis of soil-structure interaction: experimentation and modeling. Geomechanics and Engineering 27 (2) (2021)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Anh Tuan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Shear tests of GFRP-reinforced concrete beams strengthened in shear by textile reinforced concrete. Structures 34 (2021)
Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Nguyen Huy Cuong Torsional Behavior of Glass Textile-reinforced Concrete Beams with Minimum Transverse Reinforcements: Experimental Study. Structural Concrete 22 (2021)
Nguyen Xuan Huy Nguyen Trung Kien eismic analysis of soil-structure interaction: Experimentation and modeling. Geomechanics and Engineering Volume 27, Number 2, (2021)
Nguyen Quang Huy Nguyen Hoang Quan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Seismic performance of RCS beam-column joints using fiber reinforced concrete. Earthquakes and Structures Vol 18 (5) (2020)
Nguyen Quang Huy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Cyclic Testing of a Composite Joint between a Reinforced Concrete Column and a Steel Beam. Applied Sciences Appl. Sci. (2020)
Pham Van Phe Nguyen Xuan Huy Moment Resistances of wide flange beams with initial imperfection and residual stresses. Journal Of Materials And Engineering Structures 4/7 (2020)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc TS. Vu Ngoc Son Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Strut-and-tie model for shear capacity of corroded reinforced concrete columns. Advances in concrete construction Volume 10, (2020)
Nguyen Van Hung Pham Xuan Dat Nguyen Xuan Huy Pham Thi Thanh Thuy Nguyen Ngoc Linh Shaking table tests on V-shaped reinforced concrete columns at the weak ground building story. Magazine of Concrete Research (2019)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Ngoc Linh Pham Xuan Dat Nguyen Van Hung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Double-curvature test of reinforced concrete columns using shaking table: A new test setup. Civil Engineering Journal 5 (2019)
Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Quang-Huy Nguyen Olivia Mirza Experimental study on seismic performance of new RCS connection. Structures, ISSN: 2352-0124 9 (2017)
Bui Thi Thanh Mai Nguyen Xuan Huy Dang Viet Tuan Experimental investigation on the seismic behaviour of L shaped reinforced concrete column. Tạp chí 3 trường 7 (2017)
Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Seismic behavior for non-seismically designed reinforced concrete frame structure.. Earthquakes and Structures. 02 (2016)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Nguyen Quang Huy Static behavior of novel RCS through-column-type joint: Experimental and numerical study. Steel and composite structures

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Mai Chí Trung Nghiên cứu kết hợp lưới sợi dệt và thanh composit polyme làm cốt cho dầm bê tông. Kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2022)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Quang Sĩ Nguyễn Mai Chí Trung Phân tích ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt phi kim loại. Kết cấu công nghệ xây dựng Số 1/2022 (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Lê Đăng Dũng Nguyễn Huy Cường Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Khoa học công nghệ xây dựng 3 (2021)
Nguyễn Xuân Huy Phạm Văn Phê MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA DẦM GIA CƯỜNG BẰNG FRP CHỊU TẢI TRỌNG CƠ- NHIỆT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Nguyễn Xuân Huy Phạm Văn Phê MỘT NGHIÊN CỨU SỐ VỀ ẢNH HƯỞNG ĐẶC TRƯNG LỚP KẾT DÍNH TỚI SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM THÉP GIA CƯỜNG GFRP. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Bài báo "Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm". Giao thông vận tải 12/2020 (2020)
Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Xuân Huy Lê Minh Cường PHÂN TÍCH SỰ PHÁ HOẠI CHỌC THỦNG CỦA BẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG CỐT LƯỚI DỆT. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Lê Minh Cường Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng Bui Tan Trung NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ DƯỚI TẢI TRỌNG NÉN CỦA KẾT CẤU TƯỜNG BÊ TÔNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Hoàng Quân TS Trần Hùng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA VÁCH LIÊN HỢP THÉP HÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP. Khoa học công nghệ xây dựng 4 (2019)
Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Châu Lân Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của động đất đến công trình ngầm bằng thí nghiệm bàn rung. Cầu đường Việt Nam 8/2019 (2019)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CỦA NÚT KHUNG LIÊN HỢP THÉP-BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Xuân Huy Huỳnh Văn Quân MÔ HÌNH PHI TUYẾN HÌNH HỌC BIẾN DẠNG NỀN TRONG PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ TRONG MẶT PHẲNG CỦA KẾT CẤU TƯỜNG GẠCH ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG LƯỚI DỆT. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Lê Đăng Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ NÚT KHUNG LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG LẶP. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Văn Hùng Phạm Xuân Đạt Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử cột BTCT tiết diện chữ L chịu tải trọng động đất. Tạp chí Xây dựng 7 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Study on the behaviour of hybrid beam-column joint subjected to monotonic loading. Khoa học và đào tạo 01 (2016)
Bùi Thị Thanh Mai Nguyễn Xuân Huy Phạm Đình Trang Mô hình hóa dạng phá hoại chẻ dọc của cột bê tông cốt thép mặt cắt chữ L. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ TRONG MẶT PHẲNG CỦA KẾT CẤU TƯỜNG GẠCH ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG LƯỚI DỆT. Tạp chí khoa học GTVT 57
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử của nút khung liên hợp. Kết cấu và công nghệ xây dựng 27/2018
Nguyễn Xuân Huy Bùi Thị Thanh Mai Đỗ Văn Linh Nguyễn Hoàng Quân Mô phỏng số ứng xử chịu nén đúng tâm của cột liên hợp ống thép tròn nhồi bê tông. Kết cấu và công nghệ xây dựng số 30/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Thi Thu Hang Nguyen Huu Hung Nguyen Xuan Huy Nguyen Xuan Tung Seismic study of shallow circular tunnel in Red River sand (Vietnam). 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyễn Tuấn Anh Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Lê Tiến Đạt Đánh Giá Lý Thuyết & Thực Nghiệm Ảnh Hưởng Nhịp Chịu Cắt Đến Khả Năng Kháng Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt Thanh GFRP. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai - Smart construction for the future (2022)
Nguyễn Tuấn Anh Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Ứng Xử Chịu Xoắn Của Dầm Bê Tông Cốt Composite Polymer – Thực Trạng Nghiên Cứu. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai -Smart construction for the future (2022)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐẤT TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN. Hội thảo CLB Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2020)
Pham Van Phe Nguyen Xuan Huy MOMENT RESISTANCES OF WIDE FLANGE BEAMS WITH INITIAL IMPERFECTION AND RESIDUAL STRESSES. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Etude expérimentale du comportement cyclique d’un nouvel assemblage hybride poteau-poutre. 24ème Congrès Français de Mécanique (2019)
Nguyen Trung Kien Tran Thi Thu Hang Nguyen Xuan Huy Huynh Van Quan Numerical and experimental study on seismic behavior of shallow foundations. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-5) (2019)
Nguyen Xuan Huy Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung BEHAVIOR OF EARTH CONCRETE WALL UNDER SHEAR: FROM EXPERIMENTAL TO NUMERICAL APPROACH. International conference on architechture and civil engineering (ICACE2019) education intergration and sustainable development (2019)
Nguyen Xuan Tung Nguyen Huu Hung Tran Thi Thu Hang Nguyen Chau Lan Nguyen Xuan Huy Nguyen Thanh Tam Design and construction of the underground’s physical model for a shaking table test. VCRES2019 - International symposium on rock mechanics and engineering (2019)
Đặng Việt Tuấn Nguyễn Xuân Huy Cao Minh Quyền Lê Nguyên Khương Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng bê tông cốt lưới dệt TRC gia cường bản bê tông cốt thép. Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XiV (2018)
Bui Thi Loan Nguyen Xuan Huy AN EXPERIMENTAL STUDY FOR IN-PLANE CYCLIC BEHAVIOR OF CLAY MASONRY WALLS REINFORCED BY TRC COMPOSITES. 7th International Conference on Protection of Structures against Hazards (2018)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Numerical study on a new through-column-type joint for RCS frame. The 2nd International Conference on Advances in Computational Mechanics (2017)
Bui Thi Loan Nguyen Xuan Huy In-plane behavior of seismically damaged clay masonry walls repaired with external TRC. CIGOS 2017 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Nguyễn Quang Huy Phân tích sự làm việc của nút khung liên hợp sử dụng bê tông tính năng cao. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)
Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Trung Kiên PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU CẦU CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ CẢN NHỚT. HỘI THẢO NHÀ KHOA HỌC TRẺ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Hoàng Quân Kết cấu liên hợp. Giao thông vận tải 1 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu giải pháp kết hợp lưới sợi và thanh composít polyme làm cốt phi kim loại cho cấu kiện bê tông chịu xoắn ứng dụng trong công trình cầu đuờng bộ. B2021-GHA-09 (2021-2022)
Xây dựng lý thuyết phân tích sức kháng của dầm-cột thép gia cường bằng hai tấm dán GFRP. 107.02-2019.12 (33-Cơ học) (2019-2021)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Sử dụng vật liệu composite TRC trong việc gia cường, sửa chữa kết cấu công trình. 107.01-2017.03 (2017-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử chịu động đất của nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép. 107.01-2016.06 (2017-2020)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất. B2019-GHA-02 (2019-2020)
Nghiên cứu gia cường bản bê tông cốt thép bằng bê tông cốt lưới dệt.. T2019-CT-032 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử chịu va chạm của bản trực hướng bằng bê tông tính năng siêu cao (UHPC), ứng dụng cho bản mặt cầu.. T2020-XD-009TĐ (2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng' của động đất tới ứng xử động lực học của công trình ngầm trong điều kiện Việt Nam. DT183056 (2018-2019)
Nghiên cứu thực nghiệm về dạng phá hoại chẻ dọc của cột bê tông cốt thép có mặt cắt dạng chữ L. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn