Nguyễn Ngọc Lân

Nguyễn Ngọc Lân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Vật liệu xây dựng

Liên hệ

0902119278
nguyenngoclan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Công nghệ bảo trì mặt đường bê tông asphalt
Công nghệ bê tông asphalt tái chế
Công nghệ bê tông asphalt tính năng cao

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Lan Nguyen Thi Mi Tra Nguyen Quang Phuc Nguyen Huu May Dao Van Dong Tran Duc Trung Effect of curing regimes on the dynamic modulus of entirely RAP cold recycled asphalt mixture. Journal of Materials: Design and Applications (2023)
Nguyen Ngoc Lan Van Quan Tran Linh Quy Nguyen Thanh-Hai Le Machine learning approaches for predicting Cracking Tolerance Index (CTIndex) of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement. Plos one Journal PLoS ONE 18(10) (2023)
Nguyen Huu May Nguyen Ngoc Lan Tran Duc Trung Vo Dai Tu Truong Van Quyet Le Thanh Hai The influence of short and long term aging on the dynamic modulus of recycled polyethylene asphalt mixture. Journal of Applied Science and Engineering 25 (6) (2022)
Dao Van Dong Nguyen Ngoc Lan Nguyen Huu May Ly Hai Bang Truong Van Quyet Evaluation of cracking resistance of warm mix asphalt incorporating high reclaimed asphalt pavement content. Journal of Materials: Design and Applications ISSN: 1464-4207 (2022)
Dao Van Dong Ly Hai Bang Pham Thai Binh Le Tien Thinh Nguyen Ngoc Lan Cost-Effective Approaches Based on Machine Learning to Predict Dynamic Modulus of Warm Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt Pavement. Materials Volume 13 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Dong Nguyen Ngoc Lan Ly Hai Bang Pham Thai Binh Le Tien Thinh Cost-Effective Approaches Based on Machine Learning to Predict Dynamic Modulus of Warm Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt Pavement. (2020)
Nguyen Ngoc Lan Dao Van Dong Nghiên cứu đề xuất cường độ dính bám yêu cầu giữa hai lớp bê tông asphalt. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 11/2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Lân Lã Văn Chăm Nguyễn Tiến Việt Kim Youngik Nguyễn Kim Sơn ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH KHÁNG NỨT CỦA STONE MATRIX ASPHALT SỬ DỤNG PHỤ GIA GỐC COPOLYMER STYRENCE- BUTADIENE-STYRENCE . Khoa học GTVT Vol 74, Issue 2 (02/2023), 106-117 (2023)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Thị Mi Trà Nguyễn Quang Phúc ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO DƯỠNG ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÁNG NỨT CỦA BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ NGUỘI SỬ DỤNG NHŨ TƯƠNG VÀ XI MĂNG. Khoa học Giao thông vận tải 74.3 (2023)
Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Phạm Minh Trang Ảnh hưởng của phụ gia tái sinh đến độ kim lún và nhiệt độ hoá mềm của bitum hỗn hợp. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Vol 74, Issue 2 (02/2023) (2023)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Thị Mi Trà Phạm Thị Thanh Thủy Ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng mẫu đến sức kháng nứt của bê tông asphalt tái chế nguội. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, số 3 (2022)
Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Phạm Minh Trang Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt . Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Nguyễn Ngọc Lân Lư Thị Yến NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ NGUỘI. T§p chí Khoa hÂc Công ngha Xây d ̧ng 15 (6V): 111–124 (2021)
Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Nguyễn Quang Phúc Trương Văn Quyết NGHIÊN CỨU DỰ BÁO TÍNH NĂNG KHAI THÁC CỦA KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và môi trường (2021)
Nguyễn Ngọc Lân Trương Văn Quyết NH HƯỞNG CỦA HOÁ GIÀ ĐẾN SỨC KHÁNG NỨT CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM CÓ TỶ LỆ RAP CAO. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (2021)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Ngọc Lân Phạm Mai Trang Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá chỉ số Cracking Tolerance Index (CTindex) của hỗ hợp bê tông asphalt tái chế ấm. Tạp chí Giao thông Vận Tải Số tháng 7 năm 2020 (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Lư Thị Yến Đào Văn Đông ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Hoàng Long NGUYỄN NGỌC LÂN, NGUYỄN HOÀNG LONG, NGUYỄN ANH DŨNG (2019). NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ LÚN VỆ HẰN BÁNH XE VÀ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BITUM BỌT. Tạp chí GTVT Số tháng 4/2020 (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Hoàng Long Lê Thanh Hải NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CRACKING TOLERANCE INDEX (CTIndex) CỦA HỖN HỢP STONE MASTIC ASPHALT (SMA) THI CÔNG THEO CÔNG NGHỆ ẤM. Tạp chí GTVT Số tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Lân Phạm Thị Thanh Thủy Thực nghiện đánh giá dính bám giữa lớp bê tông asphalt với lớp bê tông xi măng. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông Ảnh hưởng của hàm lượng tái chế mặt đường asphalt đến ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Dũng Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt.. Tạp chí GTVT Tháng 8 năm 2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Trần Hoài Nam Bê tông asphalt tái chế ấm – một giải pháp công nghệ phát triển bền vững. Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 5/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Nguyễn Hoàng Long Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum polymer PMB 60. Giao thông vận tải Số đặc biệt Tháng 5/2017 (2017)
Phạm Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Tuấn Lương Hùng Mạnh Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá mô-đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu tái chế mặt đường đến mô đun đàn hồi động của bê tông asphalt tái chế ấm.. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 11/2017 (2017)
Lương Hùng Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Đào Văn Đông NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CÁC LỚP VẬT LIỆU TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG THIẾT BỊ FWD TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Trần Hoài Nam Bê tông asphalt tái chế ấm – một giải pháp công nghệ phát triển bền vững. Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 6/2017 (Số ra của Hội thảo trẻ ngành GTVT Tháng 12/2016) (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Nguyễn Hoàng Long Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum polymer PMB 60. Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt của tháng 6/2017 (Số của Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT) (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt tái chế ấm. Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Ngọc Lân Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. SỬ DỤNG CÁT NHIỄM MẶN LÀM VẬT LIỆU ĐẮP NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (2022)
Nguyễn Ngọc Lân Công nghệ bê tông asphalt tái chế nguội tại trạm. Giải pháp công nghệ vật liệu mặt đường bền vững (2022)
Lưu Ngọc Lâm Vũ Ngọc Phương Nguyễn Ngọc Lân Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hôi MR của cấp phối đá dăm và đất nền theo tiêu chuẩn AASHTO T307. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học - công nghệ 2022 (2022)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Thị Mi Trà Nguyễn Quang Phúc ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI RAP ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH MARSHALL VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH MARSHALL CÒN LẠI CỦA BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ NGUỘI. CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG MINH CHO TƯƠNG LAI (2022)
Truong Van Quyet Nguyen Ngoc Lan Effects of Rejuvenators on Cracking Resistance of High RAP Asphalt Mixtures. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Nguyen Ngoc Lan Warm Mix Asphalt with Reclaimed Asphalt Pavement—A Solution for Sustainable Infrastructure Development. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure (2021)
Nguyen Ngoc Lan Laboratory Study to Determine the Relationship Between Rutting and Dynamic Modulus of Asphalt Concrete Mixture. International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS) (2021)
Nguyễn Ngọc Lân Võ Đại Tú ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CHẤT TÁI SINH PREPHALT ĐẾN ĐỘ LÚN VỆT HẰN BÁNH XE VÀ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CỦA BÊ TÔNG ASPHALT CÓ TỶ LỆ VẬT LIỆU TÁI CHẾ BẰNG 50%. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 22 (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THÀNH PHẦN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM. HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ KC.02.16/16-20 (2019)
Đào Phúc Lâm Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Minh Khoa Đào Văn Đông Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nến đường theo hướng dẫn của AASHTO 93 trong điều kiện Việt Nam.. Bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm (2018)
Nguyen Ngoc Lan Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm. Hội thảo về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng phát triển bền vững ở Việt Nam-lần thứ 2 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 2 (2019)
Nguyễn Ngọc Lân Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Lân Công nghệ bê tông asphalt tái chế nguội tại trạm.
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hải Hà Trịnh Nguyên Tính Cát nhiễm mặn (cát biển) sử dụng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xi măng và điều kiện bảo dưỡng đến một số tính chất của vữa nhũ tương kết hợp với xi măng. T2023-CT-033 (2023)
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tái sinh đến một số tính chất của bitum biến tính . T2022-XD-006 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến một số tính năng của bê tông asphalt tái chế nguội. T2022-XD-007 (2022)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô. KC.02.16/16-20 (2018-2021)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô.. KC.02.16/16-20 (2018-2020)
Nghiên cứu công nghệ vật liệu bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. DT 184013 (2018-2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia Sasobit đến tính năng của bê tông asphalt tái chế ấm. T2018-XD-002 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. DT 164060 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu cắt và mô đun độ cứng chống cắt giữa hai lớp bê tông asphalt trong các kết cấu mặt đường quốc lộ điển hình ở Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn