Nguyễn Ngọc Lân

Nguyễn Ngọc Lân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0902119278
nguyenngoclan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Van Dong Ly Hai Bang Pham Thai Binh Le Tien Thinh Nguyen Ngoc Lan Cost-Effective Approaches Based on Machine Learning to Predict Dynamic Modulus of Warm Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt Pavement.Materials Volume 13 (2020)
Nguyen Ngoc Lan Pham Thai Binh Le Tien Thinh Ly Hai Bang Dao Van Dong Cost-Effective Approaches Based on Machine Learning to Predict Dynamic Modulus of Warm Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt Pavement.
Le Thanh Hai Pham Thai Binh Nguyen Ngoc Lan Ly Hai Bang Le Tien Thinh Nguyen Huu May Pham Cao Thang Nguyen Hoang Long Artificial Intelligence-Based Model for the Prediction of Dynamic Modulus of Stone Mastic Asphalt.

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Dong Nguyen Ngoc Lan Ly Hai Bang Pham Thai Binh Le Tien Thinh Cost-Effective Approaches Based on Machine Learning to Predict Dynamic Modulus of Warm Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt Pavement. (2020)
Nguyen Ngoc Lan Dao Van Dong Nghiên cứu đề xuất cường độ dính bám yêu cầu giữa hai lớp bê tông asphalt.Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 11/2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Phạm Minh Trang Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt .Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Ngọc Lân Phạm Mai Trang Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá chỉ số Cracking Tolerance Index (CTindex) của hỗ hợp bê tông asphalt tái chế ấm.Tạp chí Giao thông Vận Tải Số tháng 7 năm 2020 (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Lư Thị Yến Đào Văn Đông ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM.Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Hoàng Long NGUYỄN NGỌC LÂN, NGUYỄN HOÀNG LONG, NGUYỄN ANH DŨNG (2019). NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ LÚN VỆ HẰN BÁNH XE VÀ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BITUM BỌT.Tạp chí GTVT Số tháng 4/2020 (2020)
Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Võ Đại Tú Nguyễn Thị Mỹ Tiên ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PHỤ GIA ZAG1 ĐẾN MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG ASPHALT.Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 9 (tháng 12/2020) (2020)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Hoàng Long Lê Thanh Hải NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CRACKING TOLERANCE INDEX (CTIndex) CỦA HỖN HỢP STONE MASTIC ASPHALT (SMA) THI CÔNG THEO CÔNG NGHỆ ẤM.Tạp chí GTVT Số tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Lân Phạm Thị Thanh Thủy Thực nghiện đánh giá dính bám giữa lớp bê tông asphalt với lớp bê tông xi măng.Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 7/2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông Ảnh hưởng của hàm lượng tái chế mặt đường asphalt đến ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm.Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Dũng Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt..Tạp chí GTVT Tháng 8 năm 2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Trần Hoài Nam Bê tông asphalt tái chế ấm – một giải pháp công nghệ phát triển bền vững.Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 5/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Nguyễn Hoàng Long Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum polymer PMB 60.Giao thông vận tải Số đặc biệt Tháng 5/2017 (2017)
Phạm Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Tuấn Lương Hùng Mạnh Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá mô-đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12/2017 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng vật liệu tái chế mặt đường đến mô đun đàn hồi động của bê tông asphalt tái chế ấm..Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 11/2017 (2017)
Lương Hùng Mạnh Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Đào Văn Đông NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CÁC LỚP VẬT LIỆU TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG THIẾT BỊ FWD TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM.Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Đào Văn Đông Trần Hoài Nam Bê tông asphalt tái chế ấm – một giải pháp công nghệ phát triển bền vững.Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt tháng 6/2017 (Số ra của Hội thảo trẻ ngành GTVT Tháng 12/2016) (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Ngọc Hưng Nguyễn Hoàng Long Tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum polymer PMB 60.Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt của tháng 6/2017 (Số của Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT) (2017)
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt tái chế ấm.Tạp chí Giao thông vận tải Số tháng 12/2017 (2017)
Trương Văn Quyết Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Thị Mỹ Tiên Võ Đại Tú ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG PHỤ GIA ZAG1 ĐẾN MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA BÊ TÔNG ASPHALT.
Nguyễn Ngọc Lân Lư Thị Yến Đào Văn Đông ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Ngọc Lân Võ Đại Tú ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CHẤT TÁI SINH PREPHALT ĐẾN ĐỘ LÚN VỆT HẰN BÁNH XE VÀ CHỈ SỐ KHÁNG NỨT CỦA BÊ TÔNG ASPHALT CÓ TỶ LỆ VẬT LIỆU TÁI CHẾ BẰNG 50%.Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 22 (2020)
Đào Phúc Lâm Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Minh Khoa Đào Văn Đông Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nến đường theo hướng dẫn của AASHTO 93 trong điều kiện Việt Nam..
Nguyen Ngoc Lan Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm.
Nguyễn Ngọc Lân Trần Hoài Nam Đào Văn Đông NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THÀNH PHẦN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT TÁI CHẾ ẤM.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô. KC.02.16/16-20 (2018-2021)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô.. KC.02.16/16-20 (2018-2020)
Nghiên cứu công nghệ vật liệu bê tông nhựa tái chế ấm dùng trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. DT 184013 (2018-2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia Sasobit đến tính năng của bê tông asphalt tái chế ấm. T2018-XD-002 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. DT 164060 (2016-2017)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu cắt và mô đun độ cứng chống cắt giữa hai lớp bê tông asphalt trong các kết cấu mặt đường quốc lộ điển hình ở Việt Nam. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn