Ngô Thị Kim Thanh

Ngô Thị Kim Thanh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

thanhntk@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Ngô Thị Kim Thanh HỌC TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID – 19 KÉO DÀI: NHÌN NHẬN DƯỚI QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN. Quản lý giáo dục ISSN 1859-2910 (2022)
Ngô Thị Kim Thanh Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Quản lý Giáo dục 2 (2021)
Ngô Thị Kim Thanh Phân tích nhu cầu về học Tiếng Anh Chuyên ngành của sinh viên Khoa Vận tải Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải. Quản lý Giáo dục 6 (2019)
Ngô Thị Kim Thanh Để sinh viên tích cực giao tiếp tiếng Anh trong lớp học đông. Thông Tin và Truyền Thông - Toàn cảnh - Sự kiện - Dư luận 334 (2018)
Đinh Như Lê Ngô Thị Kim Thanh Nguyễn Thị Thu Hương Đánh giá chương trình Tiếng Anh B! theo hướng chuẩn hóa của đề án ngoại ngữ 2020 tại trường ĐHGTVT. Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt (2018)
Ngô Thị Kim Thanh Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Quản lý Giáo dục Số 12 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Thanh Hiền Bùi Thị Thanh Vân Bạch Thị Thanh Ngô Thị Kim Thanh Lê Thị Thúy Hồng Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ English for Economics. Đại học GTVT 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích nhu cầu học Tiếng Anh Chuyên ngành Kinh tế của sinh viên Khoa Vận Tải - Kinh tế trường Đại học Giao thông Vận tải và hướng tới đề xuất nội dung giảng dạy phù hợp. T2019-CB-005 (2019-2020)
Khảo sát việc thực hiện Chương trình tiếng Anh B1 của sinh viên khóa 57 và đề xuất một số giải pháp.. T2018-CB-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn