Đồng Văn Thảo

Đồng Văn Thảo

Vị trí công tác

  • Chiến thuật - QS chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

0983653846
dvthao@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đồng Văn Thảo Tăng tính thực tiễn trong giảng dạy Quốc phòng - An ninh ở trường các trường đại học. Dạy và học ngày này Số đặc biệt tháng 1/2023 (ISSN 2851-5769) (2023)
Đồng Văn Thảo Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên thông qua môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Số kì 2-1/2022 (2022)
Đồng Văn Thảo Nguyễn Quang Chiến Tính nhân văn trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Tạp chí Biển Việt Nam Tháng 4/2021 (ISSN 1859 -0233) (2021)
Vũ Đức Sỹ Đồng Văn Thảo Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn bầu hợp lý để áp dụng trong thi công nền đường thuộc Dự án thành phần Đường tuần tra biên giới từ Đồn 707 đến Đồn 709, tỉnh Kon Tum. Tạp chí Cầu đường Việt Nam 4/2020; chỉ số ISSN 1859-459X (2020)
Vũ Đức Sỹ Đồng Văn Thảo Phân tích khả năng áp dụng phương pháp gây nổ vi sai phi điện để thi công nổ phá nền đường ở những khu vực gần dân cư. Cấu đường Việt Nam 4/2019 (2019)
Vũ Đức Sỹ Đồng Văn Thảo “Phân tích, lựa chọn các tham số cơ bản để tính toán các thông số khoan nổ mìn áp dụng trong thi công nền đường thuộc Dự án thành phần Đường tuần tra biên giới từ Đồn 707 đến Đồn 709, tỉnh Kon Tum”. Cầu Đường Việt Nam 3 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đồng Văn Thảo Một số giải pháp bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHGTVT. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở Giáo dục đại học (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đồng Văn Thảo Một số giải pháp bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường ĐHGTVT. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở Giáo dục đại học (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn