Nguyễn Viết Tiến

Nguyễn Viết Tiến

Vị trí công tác

  • Chiến thuật - QS chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

0989995201
tiendhgt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Viết Tiến Một số kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. ISSN1859-0233 (2021)
Nguyễn Viết Tiến MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN BẬC ĐẠI HỌC HIỆN NAY. Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Nguyễn Viết Tiến Nguyễn Văn Điệp chữ "Tín" trong ca dao tục ngữ Việt Nam - Giá trị trường tồn. tạp chí Biển Việt Nam số 3 (2020)
Nguyễn Viết Tiến Nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự của Hồ Chí Minh. Dạy và học ngày nay. Tập chí của trung ương hội khuyến học Việt Nam 11-2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn